fbpx
Ga naar content

Moet er over een schenking belasting betaald worden?

Ja, in principe krijgt u ook bij een schenking met belasting te maken, de zogenaamde schenkbelasting. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van een verkrijging door schenking, gekregen van iemand die ten tijde van die schenking in Nederland woonachtig was.

Waar de ontvanger van de schenking woont, maakt voor deze belastingheffing niets uit. Om te voorkomen dat deze belastingheffing eenvoudig ontdoken kan worden door voor korte tijd naar het buitenland te verhuizen gelden nog een aantal extra regels:

  • Als een Nederlander naar het buitenland emigreert en daar binnen tien jaar na de emigratie een schenking doet, zal de belastingdienst dezelfde heffing hanteren als in de situatie dat er in Nederland geschonken zou zijn.
  • Iedereen die in Nederland gewoond heeft (dus ook niet-Nederlanders) en binnen een jaar nadat hij Nederland verlaten heeft een schenking doet, krijgt ook te maken met het Nederlandse belastingtarief op schenkingen.
  • Schenkingen die gedaan worden binnen een jaar voorafgaand aan het huwelijk van de begunstigde of van de schenker worden geacht te zijn gedaan alsof het huwelijk ten tijde van de schenking al bestond. De belastingdienst stelt zich in deze situatie dus soepel op.

De schenkbelasting moet betaald worden door degene die de schenking ontvangt. Maar het is mogelijk dat de schenker aangeeft dat hij het schenkbelasting voor zijn eigen rekening zal nemen. Men noemt dit dan een schenking vrij van recht.

Dit komt erop neer dat de schenking in feite verhoogd wordt met het bedrag aan belasting dat de ontvanger van de schenking aan belasting zou moeten betalen. Voor een berekening kunt u contact opnemen met een notaris.

Tarieven schenkbelasting 

Sinds 1 januari 2010 zijn er drie zogenaamde tariefgroepen voor de schenkbelasting. Als u een schenking ontvangt, wordt u vanaf 1 januari 2010 ingedeeld in een van de volgende groepen:

  • Partners en kinderen
  • Kleinkinderen
  • Anderen (ouders, broers, zussen, neven, nichten, vrienden, etc.)

Er zijn verder twee zogenaamde tariefschijven. Deze schijven hebben betrekking op de hoogte van het bedrag dat u geschonken krijgt. Dit bedrag noemt men ook wel de verkrijging. Er zijn twee schijven, namelijk voor:

  • een schenking tot 118.708 euro, en
  • een schenking van 118.708 euro of meer

U krijgt dus te maken met de tweede tariefschijf bij een schenking van 118.708 euro of meer. Het deel tot 118.708 euro valt dan in de eerste tariefschijf. Voor een schenking tot 118.708 euro moet u aan schenkbelasting betalen:

Partner en kinderen   10%
Kleinkinderen  18%
Anderen  30%

Over het meerdere boven de 118.708 euro moet u aan schenkbelasting betalen:

Partner en kinderen   20%
Kleinkinderen  36%
Anderen  40%

Vrijstellingen voor de schenkbelasting

Voordat er belasting geheven wordt over uw schenking gelden er nog een aantal vrijstellingen.

Voor kinderen geldt er een jaarlijkse vrijstelling van 5.030 euro. Daarnaast mag een kind in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar eenmalig een beroep doen op een extra vrijstelling van 24.144 euro. Voor anderen (niet-kinderen) geldt een eenmalige vrijstelling van 2.012 euro.

Hoge vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor woning of studie

Er is voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar een verruiming van de schenkingsvrijstelling als een bedrag wordt geschonken door ouders:

  • voor de verwerving van een eigen woning, of
  • voor een dure studie of opleiding

In die gevallen geldt een eenmalige schenkingsvrijstelling van 50.300 euro.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven