fbpx
Ga naar content

Testamenten en samenwoners

Voor samenwonende stellen zonder kinderen is een testament vaak eenvoudig. Meetal is het de bedoeling dat de langstlevende partner alles erft, soms met uitzondering van bepaalde bezittingen die voor familieleden bestemd zijn.

Bij gelijktijdig overlijden is het vaak de bedoeling dat de vermogens van beide partners toekomen aan de beide families.

Als u samenwoont en gezamenlijk een of meerdere kinderen opvoedt, is het vaak ingewikkelder om een goed testament op te stellen. Daarbij speelt vaak de wens om:

  • de langstlevende partner geen last te laten krijgen van de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen
  • belasting (de zogenaamde successierechten) zoveel mogelijk te beperken

In deze situatie zijn er twee testamentvormen die veel gebruikt worden bij samenwoners met kinderen:

1. Testament met pseudo-ouderlijke boedelverdeling

Bij deze testamentvorm erft de langstlevende partner alles, terwijl de kinderen een vordering krijgen. De vordering van de kinderen is gelijk aan de grootte van het erfdeel dat zij zouden hebben gehad als zij samen met de langstlevende ouder erfgenaam zouden zijn geweest.

Het resultaat van een dergelijk testament is dat alle bezittingen aan de langstlevende partner toevallen, met daaraan gekoppeld de verplichting voor de langstlevende partner om alle schulden voor zijn of haar rekening te nemen. De langstlevende partner verkrijgt dus de eigendom en daarmee de beschikkingsmacht over alle tot de nalatenschap behorende bezittingen.

De kinderen erven feitelijk niet meer dan een tegoedbon die pas te verzilveren is bij overlijden van de langstlevende ouder. Vaak wordt in het testament nog geregeld dat op deze tegoedbon een rente wordt bijgeschreven omdat de kinderen pas in de toekomst aan hun erfdeel kunnen komen.

2. Testament met tweetrapsmaking

In deze testamentvariant is bij het eerste overlijden alleen de langstlevende partner erfgenaam; de kinderen erven nog niets. De langstlevende partner mag de erfenis naar eigen inzicht gebruiken. Alleen als er bij het overlijden van deze langstlevende partner nog iets resteert, gaat dit naar de kinderen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven