fbpx
Ga naar content

Schenking en belastingbesparing

Door slim met schenken om te gaan kunt u bijvoorbeeld op een belastingvriendelijke manier tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen naar de volgende generatie overhevelen. Hiervoor zijn in hoofdlijnen twee constructies:

  • Door jaarlijks bedragen aan uw kinderen te schenken die net onder de schenkingsvrijstelling vallen kunt u (een deel van) uw vermogen overhevelen. In feite verstrekt u hiermee voorschotten op uw nalatenschap. Met iedere schenking wordt uw nalatenschap een beetje kleiner.
  • Als u het geld dat u wilt schenken niet direct kunt missen of als aan het vrijmaken van het geld hoge kosten verbonden zijn, kunt u gebruik maken van zogenaamde schuldigerkenningen uit vrijgevigheid. U schenkt op papier steeds een bedrag, maar u leent het direct weer terug van uw kind(eren).

    Aan deze schenking wordt dan een clausule verbonden op grond waarvan uw kind(eren) deze gelden pas mogen incasseren bij uw overlijden. In de loop der jaren bouwt u zo als het ware een schuld op bij uw eigen kind(eren) welke schuld later op uw nalatenschap in mindering kan worden gebracht.

    Doordat uw nalatenschap vermindert hoeft hierover minder belasting betaald te worden. Om te voorkomen dat de belastingdienst deze constructie niet accepteert, moet u:

• de schuldigerkenning notarieel laten vastleggen
• een zakelijke rente afspreken over de schuld aan uw kind(eren)
• deze zakelijke rente ook daadwerkelijk jaarlijks betalen

Ook interessant voor u:

Terug naar boven