fbpx
Ga naar content

Wat is een schenking?

De officiële wettelijke definitie van een schenking luidt als volgt: een overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.

Het gaat dus om een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de schenker de bedoeling heeft de begiftigde te bevoordelen. De schenking gaat ten koste van het vermogen van de schenker en levert bij de begiftigde een verrijking op.

U zou met behulp van een schenking of schenkingen uw vermogen tijdens uw leven kunnen overhevelen aan bijvoorbeeld uw kinderen. Schenken gaat vaak gepaard met belastingheffing. Men spreekt bij deze bijzondere vorm van belastingheffing ook wel van schenkingsrecht.

Met name als het gaat om een schenking van ouders aan kinderen is de belastingdienst extra alert. Juist in die verhouding wordt vaak geprobeerd om het schenkingsrecht te vermijden.

Schenking of gift?

Naast het begrip schenking bestaat er ook een begrip gift. Hoewel deze twee termen in de praktijk nogal eens door elkaar gebruikt worden, is er toch een klein verschil. Bij een gift kan er soms wel sprake zijn van een tegenprestatie. Ook hoeft er bij een gift geen sprake te zijn van een overeenkomst, het is als het ware een eenzijdige handeling.

Bij een schenking gaat het altijd om een overeenkomst om niet. Dit houdt in dat bij een schenking er nooit sprake is van een tegenprestatie.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven