fbpx
Ga naar content

Wanneer wordt een testament van kracht?

Het testament wordt eerst van kracht na het overlijden van de testateur (degene die het testament heeft opgesteld). Omdat er soms tientallen jaren kunnen zitten tussen het moment dat het testament is opgemaakt en het moment dat het testament daadwerkelijk in werking treedt, worden testamenten op een speciale manier bewaard.

Als een notaris een testament opmaakt heeft, meldt hij dat bij het Centraal Testamentenregister, ook wel CTR genaamd. Het CTR wordt beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te Den Haag. In dit register wordt niet uw hele testament vastgelegd maar wel:

  • uw persoonlijke gegevens
  • de datum waarop het testament is opgemaakt
  • de naam van de notaris die het testament heeft opgemaakt

Op deze manier kan na het overlijden van een persoon altijd in het CTR gecontroleerd worden of de overledene een testament heeft opgemaakt en zo ja, bij welke notaris dat is gebeurd.

Als u van het CTR te horen krijgt dat de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u contact opnemen met de betreffende notaris. De notaris zal overigens nooit mededelingen doen over de inhoud van een testament zolang de testateur (degene die het testament heeft opgemaakt) nog in leven is.

Maar ook na zijn of haar overlijden zal de notaris alleen aan een specifieke groep van belanghebbenden informatie geven over de inhoud van het testament

Ook interessant voor u:

Terug naar boven