fbpx
Ga naar content

Wat hebben huwelijkse voorwaarden met overlijden te maken?

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, trouwt u in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden als het ware samenvloeien in een vermogen, de huwelijksgemeenschap.

Met behulp van huwelijkse voorwaarden kunnen de bezittingen en schulden van echtgenoten gescheiden gehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als het de bedoeling is om een bepaald familiekapitaal op een specifieke wijze te laten overerven of om ervoor te zorgen dat uw vermogen behouden blijft voor uw kinderen uit een eerder huwelijk.

Finaal verrekenbeding

In veel huwelijkse voorwaarden wordt een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. De bedoeling van dit beding is om ervoor te zorgen dat bij het overlijden van een van de echtgenoten er een verdeling van schulden en bezittingen plaatsvindt alsof er sprake was van gemeenschap van goederen.

Dit finaal verrekenbeding is dus bedoeld voor echtgenoten die het wenselijk vinden om de vermogen gescheiden te houden als het huwelijk strandt door een echtscheiding. Maar als het huwelijk eindigt door het overlijden van een van de echtgenoten zorgt dit beding ervoor dat de beide vermogens als het ware alsnog samenvloeien.

Een voorbeeld.

Els en Peter zijn getrouwd op basis van huwelijkse voorwaarden. In deze voorwaarden is afgesproken dat de beide vermogens strikt gescheiden blijven. Wel is er een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen. Els heeft een vermogen van 200.000 euro. Het vermogen van Peter bedraagt 800.000 euro.

Op een dag komt Peter te overlijden. Door het finale verrekenbeding wordt het vermogen van Peter bij dat van Els opgeteld en vervolgens gedeeld alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat beide partners dus recht hebben op 500.000 euro.

Het vermogen van Els neemt als het ware toe met 300.000 euro. Als Els de enige erfgenaam van Peter is, erft zij van Peter dus ‘slechts’ 500.000 euro. Dit heeft voor Els een (forse) belastingbesparing tot gevolg. Zonder finaal verrekenbeding zou Els namelijk 800.000 euro erven.

Het voordeel van huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding is dat ieder zijn eigen vermogen behoudt als het huwelijk om andere reden dan overlijden eindigt. De verrekening vindt dus alleen bij overlijden plaats.

Opheffen van huwelijkse voorwaarden

Ook het opheffen van huwelijkse voorwaarden wordt wel eens gebruikt om ervoor te zorgen dat het vermogen van beide echtgenoten op een bepaalde manier overerft. Door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden ontstaat namelijk een gemeenschap van goederen, alle bezittingen en schulden vloeien als het ware samen.

Hierdoor kunnen belastingvoordelen op het gebied van het successierecht gerealiseerd worden. Voor het opheffen van huwelijkse voorwaarden is momenteel nog goedkeuring van de rechtbank nodig.

Er zijn nieuwe wettelijke regels in de maak waardoor de verplichte inschakeling van de rechtbank niet meer nodig is. U kunt deze huwelijkse voorwaarden dan intrekken of wijzigen via een notaris. Naar verwachting treden deze nieuwe wettelijke regels eind 2010/begin 2011 in werking.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven