artikelen

Artikelen

 • Basisprincipes van het wettelijke erfrecht

  Erfopvolging is het overgaan van het vermogen (de bezittingen en schulden) van degene die overleden is (de erflater) naar de erfgenamen. Erfgenamen volgen de overleden persoon dus op in zijn vermogen.

  Lees meer
 • Wat betekent plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht?

  Volgens het wettelijke erfrecht kan iemand erfgenaam worden vanwege plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat die erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam die al overleden is.

  Lees meer
 • Kan een ongeboren kind ook erfgenaam zijn?

  Om te kunnen erven moet iemand wel bestaan op het moment van het overlijden van de erflater. Het ongeboren kind vormt hierop een uitzondering.

  Lees meer
 • Wat gebeurt er bij gelijktijdig overlijden?

  In het geval bijvoorbeeld twee personen als gevolg van een ongeval overlijden kan niet altijd worden vastgesteld wie van de twee als eerste is overleden. In dat geval gaat de wet ervan uit dat zij gelijktijdig zijn overleden.

  Lees meer
 • De vier groepen wettelijke erfgenamen

  Er zijn volgens de wet vier groepen erfgenamen (zogenaamde parentelen) die na elkaar in aanmerking komen voor de nalatenschap.

  Lees meer
 • Wat houdt de wettelijke verdeling in?

  De wettelijke verdeling is een systeem van erven dat van toepassing is op gehuwden (of geregistreerd partners) met een of meer kinderen.

  Lees meer
 • Afwijken van de wettelijke verdeling bij testament

  Het systeem van de wettelijke verdeling kan bij testament geheel overboord worden gezet. Het gedeeltelijk buiten werking stellen van de wettelijke verdeling is niet mogelijk, het is dus alles of niets.

  Lees meer
 • Wat is ongedaanmaking?

  Het kan zijn dat de langstlevende ouder geen behoefte (meer) heeft aan de wettelijke verdeling en de daarmee samenhangende bescherming tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

  Lees meer
 • Wat zijn wilsrechten?

  Wilsrechten zijn speciale rechten die de kinderen kunnen inroepen op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij de ene ouder overleden is en de andere ouder van plan is om opnieuw te gaan trouwen. Hierdoor zouden de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden.

  Lees meer
 • Onterven en de legitieme portie

  Ouders kunnen besluiten om een of meerdere kinderen te onterven. Dit moet wel in de vorm van een testament gebeuren. Toch kunnen zij niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van de nalatenschap ontvangen.

  Lees meer

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag