fbpx
Ga naar content

Geschil met uw aannemer: procederen op basis van het arbitragereglement van de GIW

Als u nog niet weet of uw geschil valt onder het arbitragereglement van de GIW, kunt u dat hier nagaan. U kunt daar eveneens lezen welke organisatie (Geschillencommissie voor Consumentenzaken of Raad van Arbitrage in de Bouw) bevoegd is om uw geschil in behandeling te nemen.
 
Arbitragereglement GIW
 
Bij arbitrage op basis van het arbitragereglement GIW moet u denken aan geschillen over:
  • gebreken die bij de oplevering of binnen drie maanden daarna worden geconstateerd 
  • de zogenaamde 5%-regeling 
  • de garantie- en waarborgregeling

Het moet dan wel duidelijk zijn dat de aannemer:

 
  •  niet binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht aangeeft dat hij overgaat tot herstel
  • uw klacht zonder nader onderzoek afwijst
  • uw klacht na onderzoek te hebben gedaan afwijst
  • niet binnen 4 weken overgaat tot herstel
Er bestaan drie soorten arbitrageprocedures op basis van het arbitragereglement van de GIW.
 
  1.  Opleveringsarbitrage
  2. Arbitrage met betrekking tot geschillen over de garantie- en waarborgregeling
  3. Spoedprocedure
Opleveringsarbitrage en arbitrage over de garantie- een waarborgregeling
 
Een procedure op basis van GIW-arbitrage is laagdrempelig. U kunt de procedure starten door het indienen van een schriftelijk verzoek.
 
Op de procedure is het arbitragereglement van het GIW van toepassing.
 
Nadat de arbitrage-instantie uw klacht/verzoek ontvangen heeft, wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren. Vaak zal vervolgens een bouwkundig inspecteur uw woning en de klacht bekijken om vast te stellen of de aannemer bepaalde garantienormen heeft overschreden.
 
De inspecteur zal proberen in de zaak te bemiddelen. Als de bemiddeling niet lijdt tot een oplossing zal de
arbiter naar aanleiding van het rapport van de deskundige een beslissing nemen.
Mocht de arbiter nog vragen hebben, zal hij partijen uitnodigen om hun standpunten mondeling toe te lichten. Meestal geeft de arbiter een hersteladvies. Let op: een hersteladvies is niet bindend.
 
Als de aannemer niet voldoet aan de uitspraak van de arbiter kunt u een beroep doen op de waarborg uit de garantie- en waarborgregeling van het GIW. Dit houdt in dat u de arbitrage-instantie kunt vragen op basis van de waarborgregeling een andere aannemer het gebrek te laten herstellen.
 
Er is geen hoger beroep mogelijk van deze arbitrage-uitspraak. De gehele procedure zal ongeveer 12 tot 18 weken in beslag nemen.

Wanneer kan ik een spoedgeschil aanhangig maken op basis van het GIW-reglement?
 
Als uit uw verzoek blijkt dat het om een geschil gaat dat betrekking heeft op gebreken die geconstateerd zijn bij oplevering of binnen 3 maanden na oplevering wordt het verzoek aangemerkt als spoedopleveringsarbitrage.
 
In dat geval wordt er op korte termijn een datum voor de mondelinge behandeling van uw geschil bepaald.
 
In andere gevallen waarin u van mening bent dat een arbiter snel een uitspraak moet doen, moet u dat aangeven in uw verzoek. De arbitrage-instantie zal vervolgens bepalen of een spoedprocedure op zijn plaats is. In dat geval zal meteen een datum voor de mondelinge behandeling van het geschil bepaald worden. Bij spoed moet u denken aan ernstige lekkage of instortingsgevaar.
 
Een versnelde procedure zal ongeveer 9 tot 12 weken in beslag nemen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven