fbpx
Ga naar content

Ik heb een geschil met mijn aannemer: wat kan ik doen?

Als u een probleem of discussie heeft met uw aannemer, is het om te beginnen verstandig om uw klachten op papier te zetten. Geef duidelijk aan wat u vindt dat er fout gegaan is of welke gebreken moeten worden verholpen. Als de aannemer niet bereid is om uw klachten te verhelpen, zijn er verschillende officiële instanties waar u terecht kunt.

Het is voor u als particulier best lastig om te bepalen bij welke klachteninstantie u terecht kunt. Vaak bepaalt de datum waarop u de koop-/aannemingsovereenkomst gesloten heeft en het soort garantiecertificaat bij welke instantie u een klacht kunt indienen.

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2007?

Als uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007 is het vervolgens belangrijk om na te gaan met welke letter uw garantiecertificaat begint. Elk certificaat begint namelijk met een S, een B of een W.Certificaten die beginnen met een S of B

Als uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007 én uw garantiecertificaat begint met een S of een B, dan kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) als uw geschil gaat over de garantie en oplevering van uw woning.

U moet dan bijvoorbeeld denken aan geschillen over:

  • gebreken die bij de oplevering of binnen drie maanden daarna worden geconstateerd
  • de zogenaamde 5%-regeling
  • de garantie- en waarborgregeling

Een voorbeeld.

Mark en Maaike hebben op 5 februari 2006 een koop/-aannemingsovereenkomst gesloten met toepassing van de GIW- garantieregeling. Na de oplevering blijkt dat de voordeur na hevige regenval 10 cm is krom getrokken. Zij hebben dit gemeld bij de aannemer, maar die vindt dat zij niet moeten zeuren.

Mark en Maaike hebben er een bouwkundige bijgehaald en die heeft vastgesteld dat de deur niet goed gemonteerd is. Er had een strip geplaatst moeten worden die vocht van onderaf tegenhoudt. Mark en Maaike kunnen nu op basis van de garantieregeling het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Een ander voorbeeld.

De nieuwbouwwoning van Klaas en Sandra is op 25 mei 2005 opgeleverd (gebouwd met GIW garantie). Op 5 april 2006 ontdekken zij dat de dakbedekking van de aanbouw loslaat. De aannemer weigert de dakbedekking weer vast te maken Nu het gebrek zich heeft geopenbaard binnen de garantietermijn van 3 jaar kunnen Klaas en Sandra het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Over het verloop van deze procedure leest u hier meer.

Als uw geschil betrekking heeft op de koop-/aannemingsovereenkomst of de algemene voorwaarden, dan kunt u terecht bij de  Raad van Arbitrage voor de Bouw. U kunt hier meer lezen over de arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan problemen vanwege een:

  • overschrijding van de bouwtijd
  • afwijking in de afmetingen van de woning
  • afwijking van materiaalgebruik

Een voorbeeld.

Pieter en Maartje hebben op 5 februari 2006 een koop/-aannemingsovereenkomst gesloten met toepassing van de GIW- garantieregeling. Na de oplevering blijkt dat de voordeur gemaakt is van vurenhout terwijl in de overeenkomst staat vermeld dat de voordeur gemaakt zou worden van meranti.

Pieter en Maartje hebben nu iets anders gekregen dan zij met de aannemer zijn overeengekomen. Dit geschil kunnen zij aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw voorleggen als de aannemer weigert de deur te vervangen.

Over het verloop van de procedure bij de Raad van Arbitrage leest u hier meer.

Certificaten die beginnen met een W

Als uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007 én uw garantiecertificaat begint met een W, dan kunt u gebruik maken van de speciale arbitrageprocedure (GIW-arbitrage) van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. U leest hier meer over deze procedure.

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten na 1 januari 2007?

Als uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten na 1 januari 2007 én uw garantiecertificaat begint met een S of een B, dan kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). U kunt dan gebruik maken van een speciale arbitrageprocedure die bekend staat onder de naam AIG-arbitrage

Begint uw garantiecertificaat met een letter W, dan zal de AIG-arbitrage niet plaatsvinden onder leiding van de SGC, maar kunt u zich melden bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten na 1 januari 2010?

In dit geval kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Over het verloop van deze procedure leest u hier meer.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven