fbpx
Ga naar content

Wat is meer- en minderwerk?

Meerwerk zijn de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen. Vaak worden meerdere woningen tegelijk gebouwd met een standaard keuken, een standaard badkamer etc.

Als u als koper wilt afwijken van deze standaardzaken (u wilt bijvoorbeeld een luxe keuken, een serre of een andere badkamer), dat noemt men dit meerwerk. Het gaat dus in feite om een uitbreiding van werkzaamheden ten opzichte van de standaard overeengekomen norm.

Uiteraard moet u voor het meerwerk betalen. Let op: maak met de aannemer duidelijke prijsafspraken over eventuele meerwerkzaamheden. Zorg ervoor dat de afspraken hierover op papier staan. Dit kan vervelende misverstanden achteraf voorkomen.

Wat is minderwerk?

Tegenover meerwerk staat minderwerk. U vraagt de aannemer dan eigenlijk om bepaalde zaken die hij volgens het contract wel zou moeten realiseren, achterwege te laten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij u er voor kiest om de woning zelf te schilderen of de keuken en badkamer door een ander te laten plaatsen.

Als de aannemer minder werk hoeft te verrichten, hoeft u ook minder te betalen. Let op: in de praktijk ontstaat toch vaak veel discussie over minderwerkafspraken. Zorg dat deze schriftelijk vastliggen zodat u precies weet hoeveel geld u bespaart door het minderwerk.

Het is verstandig om daarbij de wijzigingen op de tekening en de technische omschrijving te laten aanbrengen.

De aannemer is overigens niet verplicht om altijd meerwerk uit te voeren. De aannemer kan meerwerk weigeren in de volgende gevallen:

  • De bouwwerkzaamheden zijn al te ver gevorderd waardoor wijzigingen niet meer mogelijk zijn.
  • De door u gewenste wijzigingen zijn in strijd met de opzet van het bouwplan.
  • Bouwplan is in strijd met de norm waaraan de woning moet voldoen, denk bijvoorbeeld aan het bouwbesluit en bouwverordening.

Een voorbeeld

De woning van Marieke en Peter is bijna af. De aannemer hoeft alleen nog maar te schilderen en de keuken en badkamermeubels te plaatsen. Marieke en Peter melden de aannemer dat zij graag een kelder onder de woning willen hebben. Daarmee zijn zij te laat. Nu het huis bijna af is, kan van de aannemer niet meer verlangd worden dat hij de woning onderkeldert.

Marieke en Peter willen toch graag meer woonruimte creëren. Nu een kelder in dit stadium van het bouwproces niet meer mogelijk is, vragen zij zich af of een serre nog tot de mogelijkheden behoort.

In principe kan dat tenzij de wijziging in strijd is met het bouwplan. Dit is het geval als het uiterlijk van de woning zodanig verandert dat het ontwerp van de architect heel erg veranderd waardoor het ontwerp niet meer tot zijn recht komt.

Marieke en Peter moeten er ook rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat gemeente geen bouwvergunning wil afgeven voor een serre omdat het bestemmingsplan dat niet toestaat. In het bestemmingsplan staat altijd hoeveel m2 van uw perceel bebouwd mag worden.

Marieke en Peter hebben geluk. De gemeente staat een serre toe en ook de architect heeft geen bezwaar.

Verlenging bouwtijd bij meerwerk

Let op: meerwerk kan ertoe leiden dat de bouwtijd wordt verlengd. De aannemer moet bij het afgeven van zijn offerte voor het meerwerk aangeven met hoeveel werkbare werkdagen de bouwtijd wordt verlengd. Als de aannemer dit niet doet, komt de verlenging van de bouwtijd voor rekening van de aannemer.

Let op: niet iedere wijziging hoeft meer werk op te leveren. Sommige wijzigingen zijn zo gering dat deze niet onder meerwerk vallen. Ditzelfde geldt voor minderwerk.

Een voorbeeld.

Gijs en Fleur zijn met de aannemer overeengekomen dat hij in de woonkamer spotjes zal inbouwen in het plafond. Op de bouwtekening staat aangeven waar de spotjes moeten komen. De spotjes en elektraleidingen zijn nog niet geplaatst. Gijs en Fleur willen de spotjes op een andere plek. Als de hoeveelheid spotjes gelijk blijft dan is er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van meerwerk.

Betaling van het meerwerk

De aannemer mag niet meer dan 25% van de meerwerksom voorafgaand declareren. De overige 75% hoeft u pas te betalen als het meerwerk klaar is.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven