fbpx
Ga naar content

Hoe zit het met de bouwtijd van mijn nieuwe woning?

De bouwtijd wordt van uw woning meestal uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. In de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten staat een standaardbepaling met de volgende formulering:

De ondernemer verbindt zich de woning binnen … werkbare werkdagen na het gereedkomen van de ruwe beganegrondvloer geheel voor bewoning gereed op te leveren aan de verkrijger.

Als u deze bepaling leest is nog steeds niet duidelijk wanneer uw woning nu klaar moet zijn.

Om er achter te komen of de woning op tijd is opgeleverd moet u nagaan hoeveel werkbare werkdagen daadwerkelijk zijn verstreken sinds het gereedkomen van de ruwe beganegrondvloer. Dit krijgt u in principe van de aannemer te horen. Als u het met dit moment niet eens bent, kunt u het beste een bouwkundige inschakelen die kan vaststellen op welk moment deze beganegrondvloer wel gereed was.

Als u een appartement gekocht heeft, begint het aantal werkbare werkdagen meestal te lopen vanaf het moment dat de bouw aangevangen heeft. Als startmoment geldt dan in principe het moment waarop de aannemer begonnen is met het heien van de palen of het graven van de sleuven als er niet geheid wordt.

Verder moet u natuurlijk weten welke dagen gelden als werkbare werkdagen en welke dagen onwerkbare werkdagen zijn. In de koop-/aannemingsovereenkomst staat ook aangeven wanneer een werkdag onwerkbaar is:

  • Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd als daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende tenminste 5 uren het grootste deel van werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
  • Niet als werkdagen worden beschouwd algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare dagen.

Feestdagen en vakanties zijn makkelijk vast te stellen. Maar wanneer is een dag nu onwerkbaar? In principe houdt de aannemer zogenaamde logboeken bij waarin hij vermeld of een dag onwerkbaar is. Denkt u dan bijvoorbeeld aan dagen met extreme weersomstandigheden zoals storm of fikse hagel.

Een voorbeeld.

Wouter Jan en Marieke kopen een woning in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in Utrecht. Op 25 juni 2011 tekenen ze de koop-/aannemingsovereenkomst. Op 10 oktober 2011 krijgen ze van de aannemer het bericht dat de beganegrondvloer gereed gekomen is. Dit is dus het startmoment voor het aantal werkbare werkdagen.

Volgens de koop-/aannemingsovereenkomst zou de woning van Wouter Jan en Marieke gereed moeten zijn in uiterlijk 270 werkbare werkdagen.

(In dit voorbeeld wordt uitgegaan van de hypothese dat het aantal werkbare werkdagen in 2011, 2012 en 2013 gelijk is aan het jaargemiddelde van 180 werkbare dagen. Let op, dit kan in de praktijk heel anders uitvallen. Het gaat altijd om de specifieke omstandigheden die voor de bouw van uw woning gelden, veel of weinig slecht weer, veel of weinig rust- en feestdagen gedurende de bouwtijd.)

De aanneemsom bedraagt 250.000 euro. De aannemer levert de woning op tijd op als hij dit doet op uiterlijk 10 april 2013. De woning wordt echter opgeleverd op 10 mei 2013. Dit is 15 werkbare dagen te laat (30 kalenderdagen x 180 : 365) Daarmee hebben Wouter Jan en Marieke recht op een schadevergoeding van 15 x 3 ‰ x 250.000 euro = 1.125 euro.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven