Ga naar content

Alimentatie met ingang van 1 januari 2011 met 0,9% omhoog

Elk jaar worden de bedragen die aan kinder- en partneralimentatie betaald moeten worden verhoogd met een bepaald percentage. Onlangs is bekend geworden dat er met ingang van 1 januari 2011 sprake zal zijn van een verhoging met 0,9%.

Deze verhoging moet betaald worden ongeacht het feit of de rechter deze alimentatie heeft vastgesteld of dat er sprake is geweest van een afspraak tussen beide ex-partners onderling.

Als u wilt weten met welke percentages de alimentatie in het verleden verhoogd is, kunt u gebruik maken van deze tabel.

Alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties hoeft de alimentatie niet verhoogd te worden. Dit is het geval als:

  • Beide ex-partners gezamenlijk hebben afgesproken dat de alimentatie in een bepaald jaar of helemaal nooit geïndexeerd zal worden.
  • De rechter heeft bepaald dat de wettelijke indexatie is uitgesloten. In de praktijk zal dit weinig voorkomen.

Als in een echtscheidingsconvenant niets geregeld is over de indexatie van alimentatie, zal de wettelijke indexatie toch normaal van toepassing zijn.

De alimentatieplichtige die weigert de indexatie van de alimentatie te voldoen kan via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geconfronteerd worden met incasso- en beslagmaatregelen.

Gratis modelbrieven alimentatie

Als u recht heeft op partner- of kinderalimentatie kunt u gebruik maken van deze modelbrieven om uw ex-partner te wijzen op de aanstaande indexatie en hem (of haar) sommeren de achterstallige indexatie te voldoen.

 

Terug naar boven