Ga naar content

Voor- en achternaam: Veelgestelde vragen

Nee, op het moment dat de rechtbank uw verzoek tot voornaamswijziging heeft toegewezen, zal de rechtbank dit doorgeven aan de burgerlijke stand. De burgerlijke stand zal dan uw geboorteakte aanpassen en uw nieuwe naam doorvoeren inde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Nee, uw achternaam wijzigen is in deze situatie niet mogelijk. Wel mag u de achternaam van uw partner in het dagelijks verkeer gaan gebruiken. U heeft de keuze om een combinatie van uw beide namen te hanteren of enkel te kiezen voor het gebruik van de achternaam van uw partner.

De totale behandelingsduur van een verzoek tot achternaamswijziging is afhankelijk van vele factoren. Worden er geen bezwaren ingediend, dan neemt de procedure ongeveer 6 maanden in beslag.

Een verzoek tot achternaamswijziging doet u bij de Dienst Justis van het ministerie van justitie. Hiervoor kunt u gebruik maken van een speciaal aanvraagformulier.

De kosten die aan een verzoek tot naamswijziging zijn verbonden bedragen in principe 390,00 euro. In een aantal uitzonderingsgevallen zijn de kosten 110 euro.

U kunt dan binnen 6 weken na afwijzing bezwaar instellen bij de minister van justitie. Daarna bestaat er ook nog een (hoger) beroepsmogelijkheid.

Nee, alleen in een aantal specifieke gevallen kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om uw voornaam te laten wijzigen. Het moet dan gaan om de situatie dat uw voornaam bij de aangifte onjuist is opgegeven, u uw naam lelijk vindt of omdat u uw voornaam niet meer passend vindt vanwege een geslachtswijziging.

Nee, u zult altijd via een advocaat een verzoekschrift tot voornaamswijziging in moeten dienen bij de rechtbank.

Ja, u moet onder meer zogenaamde griffierechten (administratiekosten) aan de rechtbank verschuldigd zijn. Ook zult u uw advocaat moeten betalen.

Ja. Ouders zijn vrij om zelf een voornaam te kiezen. De enige beperking die hier geldt is dat de naam niet onbehoorlijk mag zijn.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven