Ga naar content

Curatele, bewind & mentorschap: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Hoe wordt een mentorschap ingesteld?

Een verzoek tot mentorschap wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Lees verder

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarig persoon als deze persoon als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn belangen van niet- financiële aard te behartigen.

Lees verder

Wat is de taak van een bewindvoerder?

De bewindvoerder moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de onder bewind gestelde goederen hun waarde behouden.

Lees verder

Hoe wordt iemand onder bewind gesteld?

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Lees verder

Wat is bewind?

Op het moment dat u de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, bent u handelingsbekwaam. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelfstandig contracten kunt aangaan.

Lees verder

Wat is de taak van een curator?

De taak van curator start op het moment dat hij (of zij) van de griffie (een administratieve afdeling) van de rechtbank vernomen heeft dat hij tot curator benoemd is.

Lees verder

Hoe wordt iemand onder curatele gesteld?

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de betrokkene woont.

Lees verder

Wat is curatele?

Op het moment dat u de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, bent u handelingsbekwaam. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelfstandig contracten kunt aangaan.

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven