Ga naar content

Wat is de taak van een curator?

De taak van curator start op het moment dat hij (of zij) van de griffie (een administratieve afdeling) van de rechtbank vernomen heeft dat hij tot curator benoemd is.

De curator moet persoonlijke en financiële beslissingen voor de curandus nemen. Het gaat dan soms om beslissingen die diep ingrijpen in het persoonlijke leven van de curandus zoals:

  • de keuze voor een ziektekostenverzekering
  • de keuze bij welke maatschappij gas en elektra wordt aangekocht
  • naar welke kapper curandus gaat (duur of goedkoop, knippen of ook kleuren?)
  • of de curandus lid blijft of kan worden van sportverenigingen

De curator moet altijd toestemming geven als de curandus bijvoorbeeld een huurovereenkomst wil aangaan of een wasmachine wil aanschaffen. De taak van een curator lijkt dus erg veel op die van een ouder.

Curator moet verantwoording afleggen
De curator is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan de curator op elk moment oproepen om verantwoording af te leggen. Overigens stelt de rechter ook een loon voor de curator vast. Voor een familielid of een niet professional bedraagt dit loon maximaal 881 euro per jaar. Voor een beroepsmatige curator bedraagt dit loon maximaal 1.519 euro per jaar.

Wie kan als curator worden benoemd?
Een curator mag uiteraard zelf niet onder curatele staan. De aard van de curatele brengt met zich mee, dat de ene echtgenoot bij voorkeur curator over de ander wordt benoemd. Daarnaast worden ook ouders en kinderen als curator benoemd.

De betrokkene zelf of de verzoeker kan een curator voordragen. De voorgedragen curator kan zich bij het verzoek al bereid verklaren door het invullen van een zogenaamde bereidverklaring. De rechter zal deze voorkeur in principe volgen.

Het uitgangspunt is dat er één curator wordt benoemd. Het kan echter soms voorkomen dat de kantonrechter twee curatoren benoemd. Dit kan het geval zijn als er een ondercuratelestelling wordt verzocht door twee ouders over een meerderjarig kind.

Provisionele bewindvoerder
Soms kan in een crisissituatie de beslissing van de kantonrechter met betrekking tot een verzoek tot ondercuratelestelling niet worden afgewacht. Op dat moment kan de kantonrechter bij het verzoek tot ondercuratelestelling worden verzocht om een provisionele bewindvoerder. Dit is dus een soort tijdelijke noodmaatregel.

De kantonrechter zal een provisionele bewindvoerder benoemen in situaties waarbij het noodzakelijk is dat er onmiddellijk een bewindvoerder wordt aangesteld die het beheer moet voeren over bepaalde (of alle) goederen van de betrokkene.

De taken van de provisionele bewindvoerder eindigen op het moment dat de curator is benoemd en met zijn taak begint of het verzoek tot ondercuratelestelling wordt afgewezen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven