Ga naar content

Curatele, bewind & mentorschap: Veelgestelde vragen

Het mentorschap eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld, maar ook door de dood of de onder curatelestelling van de betrokkene.

Een onderbewindstelling kan door de betrokkene zelf, zijn familie of het openbaar ministerie worden verzocht bij de rechtbank van de woonplaats van de persoon voor wie de onderbewindstelling wordt verzocht. De aanvraag wordt vervolgens door de rechtbank behandeld tijdens een mondelinge behandeling.

Nee, dat is niet verplicht. U kunt de aanvraag zelf doen, maar u kunt zich ook laten bijstaan door een advocaat.

De bewindvoerder dient de goederen te beheren die onder bewind zijn gesteld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bewindvoerder moet zorgen dat een huis of een boot goed worden onderhouden of dat geld goed wordt belegd.

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt opgelegd als een meerderjarige persoon zijn niet-financiële belangen niet meer kan behartigen. Met niet-financiële belangen worden gezondheidsbelangen bedoeld.

Mentorschap is nodig op het moment dat blijkt dat iemand tekortschiet in het behartigen van zijn belangen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Een mentorschap kan worden verzocht bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, zijn familie, voogd, curator of het Openbaar Ministerie. De kantonrechter stelt het mentorschap in, op het moment dat vaststaat dat de betrokkene zijn niet-financiële belangen niet meer kan behartigen.

Curatele is een maatregel, uitgesproken door de kantonrechter, voor meerderjarigen die hun persoonlijke en financiële belangen niet zelf meer kunnen behartigen. Personen die onder curatele gesteld zijn mogen zelf geen persoonlijke en financiële beslissingen meer nemen. Deze beslissingen worden dan door de curator genomen.

De curatele werkt vanaf de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat tijdstip is de curandus (=degene die onder curatele staat) handelingsonbekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Dit houdt in dat de onder curatele gestelde geen (rechtsgeldige) overeenkomsten meer sluiten.

Als de curandus een auto of een computer koopt zonder toestemming van de curator, dan is de koop vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de koop kan terugdraaien.

 

Een meerderjarige persoon met een geestelijke stoornis, een meerderjarige persoon die zijn vermogen verkwist of drank misbruikt ten gevolge waarvan iemand niet meer in staat is zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven