fbpx
Ga naar content

Curatele, bewind & mentorschap: Veelgestelde vragen

Het mentorschap eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld, maar ook door de dood of de onder curatelestelling van de betrokkene.

De curatele werkt vanaf de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat tijdstip is de curandus (=degene die onder curatele staat) handelingsonbekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Dit houdt in dat de onder curatele gestelde geen (rechtsgeldige) overeenkomsten meer sluiten.

Als de curandus een auto of een computer koopt zonder toestemming van de curator, dan is de koop vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de koop kan terugdraaien.

 

Een meerderjarige persoon met een geestelijke stoornis, een meerderjarige persoon die zijn vermogen verkwist of drank misbruikt ten gevolge waarvan iemand niet meer in staat is zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen.

Iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld mag geen gebruik maken van zijn kiesrecht. Iemand die onder curatele gesteld is wegens verkwisting of drankmisbruik mag wel stemmen.

In een crisissituatie kan de kantonrechter een voorlopige maatregel nemen. De kantonrechter benoemt dan een provisionele bewindvoerder. Deze provisionele bewindvoerder voert dan het bewind over (bepaalde) goederen, totdat de curator zijn taken gaat uitvoeren.

De curator neemt persoonlijke en financiële beslissingen voor de curandus. De taak van curator lijkt veel op de taak van een ouder of een voogd.

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst ongedaan kan maken. Dit betekent dat het aangekochte moet worden teruggegeven en de koopprijs door de verkoper moet worden terugbetaald.

Onderbewindstelling is een maatregel die door de kantonrechter wordt genomen, op verzoek van de betrokkene zelf of diens familie of het openbaar ministerie, in het geval de onderbewindgestelde niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Onderbewindstelling is een minder vergaande maatregel dan curatele.

Een onderbewindstelling kan door de betrokkene zelf, zijn familie of het openbaar ministerie worden verzocht bij de rechtbank van de woonplaats van de persoon voor wie de onderbewindstelling wordt verzocht. De aanvraag wordt vervolgens door de rechtbank behandeld tijdens een mondelinge behandeling.

Nee, dat is niet verplicht. U kunt de aanvraag zelf doen, maar u kunt zich ook laten bijstaan door een advocaat.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven