Ga naar content

Trouwen & samenwonen: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wat staat er in een samenlevingsovereenkomst?

De samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst waarin u afspraken kunt neerleggen over allerlei zaken die met het samenwonen verband houden.

Lees verder

Welke regels gelden er voor samenwonen?

Om met iemand samen te wonen gelden geen bijzondere voorwaarden. Omdat aan het samenwonen geen bijzondere eisen of voorwaarden worden gesteld, wordt er nog wel eens gedacht dat samenwonen verder ook geen gevolgen heeft. Dit is een misverstand.

Lees verder

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hiervoor een akte van omzetting opmaken.

Lees verder

De procedure voor het geregistreerd partnerschap

Aan de totstandkoming van het geregistreerd partnerschap zijn een aantal formaliteiten verbonden. Dat wil zeggen dat de wet bepaald dat er verplicht een aantal stappen zijn die u moet nemen om deze bijzondere overeenkomst aan te gaan.

Lees verder

Mag ik een geregistreerd partnerschap aangaan?

Om een geregistreerd partnerschap aan te mogen gaan, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit zijn overigens dezelfde voorwaarden die gelden om te mogen trouwen.

Lees verder

Wat is geregistreerd partnerschap?

Net als het huwelijk is het geregistreerde partnerschap een in de wet geregelde samenlevingsvorm. Het geregistreerde partnerschap is bedoeld voor mensen die hun samenleving wel formeel willen maken, maar niet willen trouwen.

Lees verder

Trouwen en mijn achternaam

Door het trouwen op zich verandert er niets aan uw achternaam. Maar huwelijkspartners hebben het recht om na het sluiten van het huwelijk elkaar achternaam (geslachtsnaam) te voeren.

Lees verder

Trouwen in het buitenland

Sommige mensen willen graag in het buitenland trouwen. Hiervoor zijn tal van mogelijkheden, maar u zult zich bijvoorbeeld wel aan de regels van het land moeten houden waar u in het huwelijk wilt treden.

Lees verder

De huwelijksformaliteiten

Aan de totstandkoming van een huwelijk zijn een aantal formaliteiten verbonden. Dat wil zeggen dat de wet bepaald dat er verplicht een aantal stappen zijn die u moet nemen om een huwelijk aan te gaan.

Lees verder

Wie mag er trouwen?

Het huwelijk is een bijzondere overeenkomst. Het is een overeenkomst waarvan de rechten en plichten van beide echtgenoten in de wet geregeld zijn. Zo stelt de wet allerlei regels aan ...

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven