fbpx
Ga naar content

Mag ik een geregistreerd partnerschap aangaan?

Om een geregistreerd partnerschap aan te mogen gaan, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit zijn overigens dezelfde voorwaarden die gelden om te mogen trouwen.

U kunt alleen een geregistreerd partnerschap aangaan met één persoon.
Met meerdere partners een geregistreerd partnerschap aangaan is niet toegestaan. U kunt maar met één persoon tegelijk een geregistreerd partnerschap aangaan. Ook is het niet toegestaan om tegelijkertijd met een persoon getrouwd te zijn en tegelijkertijd met een andere persoon een geregistreerd partnerschap te hebben.

U moet meerderjarig zijn.
Om een geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan moet u meerderjarig en dus 18 jaar of ouder zijn. Op deze regel bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo kunnen twee personen met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan, als beide partners de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en waarvan de vrouw zwanger is of al een kind ter wereld heeft gebracht.

Daarnaast kan een minderjarige ook een geregistreerd partnerschap aangaan als zijn of haar ouders hiervoor toestemming geven. Geven de ouders deze toestemming niet en wil de minderjarige toch een geregistreerd partnerschap, dan kan hij of zij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.

U mag niet onder curatele staan.
Iemand die onder curatele is gesteld wegens verkwisting of drankmisbruik mag geen geregistreerd partnerschap aangaan zonder toestemming van zijn curator. Staat iemand onder curatele wegens een geestelijke stoornis dan kan de onder curatele gestelde geen geregistreerd partnerschap aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.

U mag geen geregistreerd partnerschap aangaan met een bloedverwante.
Ouders, kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen met elkaar geen geregistreerd partnerschap aangaan. Op deze regel bestaan ook enkele uitzonderingen. Zo mogen een stiefouder en stiefkind met elkaar wel een geregistreerd partnerschap aangaan, als de stiefouder het stiefkind tenminste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen met elkaar ook een geregistreerd partnerschap aangaan.

Buitenlandse partner(s) of partner(s) in het buitenland.
De volgende regels gelden als één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben of niet in Nederland wonen:

  • Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én die beiden in het buitenland wonen, kunnen in Nederland geen geregistreerd partnerschap aangaan.
  • Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste één van hen in Nederland woont.
  • Partners die beiden buiten Nederland wonen, kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste één van hen de Nederlandse nationaliteit bezit.
  • Partners die beiden in Nederland wonen kunnen in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan ook als geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heet. 

Geldige verblijfstitel.
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan, dan moet u over een rechtsgeldige verblijfstitel beschikken.

Als de niet-Nederlandse partner niet over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikt, dan moet deze partner over een verklaring van de Vreemdelingenpolitie beschikken waaruit zijn of haar verblijfstatus blijkt. Hiermee wil de overheid voorkomen dat mensen een schijnovereenkomst aangaan om een verblijftitel te krijgen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven