fbpx
Ga naar content

Wie mag er trouwen?

Het huwelijk is een bijzondere overeenkomst. Het is een overeenkomst waarvan de rechten en plichten van beide echtgenoten in de wet geregeld zijn. Zo stelt de wet allerlei regels aan:

  • het aangaan van een huwelijk;
  • de rechten en plichten van beide echtgenoten tijdens het huwelijk;
  • de ontbinding van een huwelijk (echtscheiding);
  • eventuele rechten en plichten van echtgenoten na het huwelijk (alimentatie).

Om een huwelijk aan te mogen gaan, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

U kunt alleen trouwen (en getrouwd zijn) met één persoon.
Getrouwd zijn met meerdere personen (polygamie) is in Nederland niet toegestaan. U kunt maar met één persoon tegelijk trouwen (en getrouwd zijn) of een geregistreerd partnerschap aangaan. Ook is het niet toegestaan om tegelijkertijd met een persoon getrouwd te zijn en tegelijkertijd met een andere persoon een geregistreerd partnerschap te hebben.

 

U moet meerderjarig zijn.
Om te trouwen moet u meerderjarig en dus 18 jaar of ouder zijn. Op deze regel zijn er geen uitzonderingen meer.

 

U mag niet onder curatele staan.
Iemand die onder curatele is gesteld wegens verkwisting of drankmisbruik mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn curator. Staat iemand onder curatele wegens een geestelijke stoornis dan kan de onder curatele gestelde geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.

 

U mag niet trouwen met een bloedverwante.
Ouders, kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen niet met elkaar trouwen. Op deze regel bestaan ook enkele uitzonderingen. Zo mogen een stiefouder en stiefkind wel met elkaar mogen trouwen, als de stiefouder het stiefkind tenminste niet erkend heeft. Een neef en een nicht mogen ook met elkaar trouwen.

 

Buitenlandse partner(s) of partner(s) in het buitenland
De volgende regels gelden als één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben of niet in Nederland wonen:

  • Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én die beiden in het buitenland wonen, kunnen in Nederland niet trouwen.
  • Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen in Nederland trouwen als ten minste één van hen in Nederland woont.
  • Partners die beiden buiten Nederland wonen, kunnen in Nederland trouwen als ten minste één van hen de Nederlandse nationaliteit bezit.
  • Partners die beiden in Nederland wonen kunnen in Nederland trouwen ook als geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heet.

 

Geldige verblijfstitel
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt in Nederland trouwen, dan moet u over een rechtsgeldige verblijfstitel beschikken. Als de niet-Nederlandse partner niet over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikt, dan moet deze partner over een verklaring van de Vreemdelingenpolitie beschikken waaruit zijn of haar verblijfstatus blijkt.Hiermee wil de overheid voorkomen dat mensen een schijnhuwelijk aangaan om een verblijftitel te krijgen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven