Ga naar content

Kinderen: Veelgestelde vragen

In principe doet de wettelijke vader van het kind aangifte. Als deze verhinderd of niet bekend is, dan kan de aangifte ook door een ander gedaan worden:

  • de moeder
  • degene die bij de geboorte aanwezig was
  • degene in wiens huis het kind is geboren
  • het hoofd van een inrichting waar het kind is geboren

Een abortus is kosteloos, mits u aantoont dat u Nederlander bent.

Nee, een abortus kan in Nederland tot de 24ste week worden uitgevoerd.

Of een niet-Nederlandse man een kind kan erkennen, wordt bepaald door het nationale recht van de erkenner. Het nationale recht van de moeder en het kind bepaalt of vooraf schriftelijk toestemming moet worden gegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente in uw woonplaats.

In het geval van twee ongehuwde Nederlandse ouders, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit, omdat de moeder van het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

In het geval van een ongehuwde Nederlandse man en een vrouw die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als het kind vóór de geboorte als ongeboren vrucht is erkend.

Ja, dat kan. Als de man het kind heeft erkend en de moeder van het minderjarige kind samen met de man het gezamenlijk ouderlijk gezag verzoekt.

Nee, als een moeder minderjarig is zal er een voogd door de rechter worden benoemd die wordt belast met het gezag over het minderjarige kind. De moeder kan het ouderlijk gezag over haar kind krijgen als zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Nee, op het moment dat uw kind de leeftijd van achttien jaar bereikt eindigt het ouderlijk gezag.

Er een wordt een voogd benoemd als:

  • beide ouders overleden zijn
  • ouders onbevoegd zijn tot gezag (bijvoorbeeld een minderjarige moeder)
  • de ouders ontheven zijn van het gezag of ontzet zijn uit het gezag
  • het gaat om een minderjarige asielzoeker

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven