Ga naar content

Echtscheiding: Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een scheiding gebeurt door het indienen van een verzoek tot echtscheiding via de rechtbank. Hieraan vooraf gaat dat u samen met uw partner dit verzoek met opstellen. Ook moet u een echtscheidingsconvenant opstellen. Hierin legt u alle afspraken rondom de scheiding vast. Er zijn verschillende procedures mogelijk om tot een aanvraag tot…

Lees verder

Nee, de rechter of uw ex kunnen u hiertoe niet verplichten. De rechter kan wel bepalen dat u samen met uw ex-partner eerst probeert om er samen uit te komen. Lukt dat niet dan moet de rechter altijd een uitspraak doen.

Ja, u moet een advocaat inschakelen. De echtscheiding kan alleen via de rechtbank worden geregeld. Het verzoek tot echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend.

De advocaat-bemiddelaar zal in de bemiddelingsovereenkomst (mediationovereenkomst) opnemen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de kosten van de bemiddeling. Dit houdt in dat u beiden volledig verantwoordelijk bent om deze kosten te voldoen. Het is niet automatisch zo dat u beiden de helft van de kosten moet dragen. Daarover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.

In principe is de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Deze termijn gaat lopen op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als u minder dan 5 jaar getrouwd bent geweest en er zijn geen kinderen, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Nee. Op het moment dat uw ex-partner wel weer draagkracht heeft, omdat bijvoorbeeld zijn lasten afnemen of zijn inkomen toeneemt, heeft u weer recht op alimentatie. Dit moet u wel aan de rechtbank vragen door middel van een verzoekschrift dat ingediend moet worden door een advocaat.

Ja dat kan. Aan het afkopen van partneralimentatie zijn voor- en nadelen verbonden. Het voordeel is dat dit vaak heikele punt direct is opgelost en u niet meer aan elkaar verbonden blijft op het punt van de partneralimentatie.

Het nadeel voor de alimentatieplichtige is dat de betaalde partneralimentatie eenmalig in mindering wordt gebracht op het fiscale inkomen. Het is mogelijk dat daardoor een lager fiscaal voordeel wordt behaald dan wanneer de partneralimentatie gedurende een aantal jaren betaald wordt.

Het nadeel voor de alimentatiegerechtigde is dat de ontvangen partneralimentatie eenmalig bij het fiscaal inkomen wordt opgeteld. De mogelijkheid bestaat dat er meer inkomstenbelasting betaald moet worden.

Dat hangt er vanaf. Als uw ex-partner meer zou kunnen werken, omdat uw ex-partner dat in het verleden ook heeft gedaan en uw ex-partner de zorg voor de kinderen - niet meer heeft - kan dit een reden voor een rechter zijn om de alimentatie te verlagen of op nihil te stellen.

Nee, een alimentatieverplichting voor de partner ontstaat alleen op het moment dat partijen gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad.

 

De niet-verzorgende (biologische) ouder is onderhoudsplichtig ten opzichte van een minderjarig kind. Deze alimentatieverplichting ontstaat ook op het moment dat u het minderjarige kind niet heeft erkend of u geen gezag heeft over uw kind. De vraag of u alimentatie moet betalen en welk bedrag u aan alimentatie dient te voldoen, hangt af van de behoefte van uw kind en uw draagkracht. Uw draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomsten en uw (noodzakelijke) uitgaven.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven