Ga naar content

Echtscheiding: Veelgestelde vragen

In het echtscheidingsconvenant worden alle afspraken vastgelegd die u samen maakt rondom de echtscheiding. Hier is geen verplichte vaste vorm voor. U kunt dit zelf opstellen. Houd er wel rekening mee dat dit document wordt ingediend bij de rechter, dus alles dient erin opgenomen te zijn. Wij stellen u een sjabloon ter beschikking dat u samen kunt invullen. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.

Wanneer u samen minderjarige kinderen heeft, moet er ook een ouderschapsplan in het convenant staan. De ouders bepalen samen welke afspraken ze maken over de opvoeding en verzorging. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding stelt een aantal minimale eisen aan het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt of aan die eisen wordt voldaan. Omdat het ouderschapsplan onderdeel is van het echtscheidingsconvenant heeft het ouderschapsplan dus ook een executoriale titel en zijn de afspraken omtrent de kinderen ook juridisch afdwingbaar als een van partijen ze niet nakomt.

Met alle afspraken worden de afspraken bedoeld over zaken als de woning, de kinderen, de alimentatie, de verdeling van de boedel, het pensioen, de inkomsten en de schulden. Omdat het echtscheidingsconvenant door de rechter wordt bekrachtigd en hierdoor een executoriale titel krijgt, zijn de afspraken die zijn vastgelegd juridisch afdwingbaar als een van de partijen afspraken niet nakomt.

Ook dit is afhankelijk van de situatie. Wanneer er nog goed contact met de (ex-)partner is, is het mogelijk om vooraf een echtscheidingsconvenant op te stellen en gezamenlijk een verzoek tot scheiding in te dienen. In dat geval is het mogelijk om samen één advocaat te nemen. Komen jullie er samen niet uit? Dan is het verstandig om allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. De beide advocaten zullen dan met elkaar onderhandelen.

De kosten van een scheiding zijn van diverse factoren afhankelijk. Zo hangt het er onder andere vanaf hoe goed het contact tussen beide partners nog is, of men getrouwd is in gemeenschap van goederen en hoeveel spullen er verdeeld moeten worden. Per situatie zullen de kosten dus variëren.

Een scheiding komt in Nederland tot stand door een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Er zijn twee vormen van echtscheidingsverzoeken. De eerste mogelijkheid is een eenzijdig verzoek. Dit betekent dat het initiatief voor de scheiding door een van de partners genomen wordt. De andere mogelijkheid is een gemeenschappelijk verzoek. De partners vragen dan samen de echtscheiding aan.

Het aanvragen van een scheiding gebeurt door het indienen van een verzoek tot echtscheiding via de rechtbank. Hieraan vooraf gaat dat u samen met uw partner dit verzoek met opstellen. Ook moet u een echtscheidingsconvenant opstellen. Hierin legt u alle afspraken rondom de scheiding vast. Er zijn verschillende procedures mogelijk om tot een aanvraag tot…

Lees verder

Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk in stand, maar worden alle zakelijke banden die aan het huwelijk verbonden zijn, verbroken.

Nee, dat kan sinds 1 maart 2009 niet meer. Indien je het eens bent kun je echter nog wel snel scheiden door middel van een echtscheidingsconvenant (en ouderschapsplan) die met een verzoekschrift bij de rechtbank kan worden ingediend.

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner waarin alle afspraken rondom de scheiding zijn opgenomen. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, moet er ook een ouderschapsplan in het convenant staan. Verder horen onder andere zaken over de alimentatie, verdeling van goederen, woning en pensioen thuis in het convenant. Het convenant wordt samen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Heeft u hulp nodig bij scheiden?

De experts van Judex kunnen u onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een onderdeel van de scheiding. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven