Ga naar content

Wat is de taak van een bewindvoerder?

De bewindvoerder moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de onder bewind gestelde goederen hun waarde behouden. Als het bijvoorbeeld gaat om geld, dan moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat dit geld op een verantwoorde wijze wordt belegd of op een deposito wordt weggezet. Als het gaat om een huis, een auto of een boot, moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat dit vermogensbestanddeel goed onderhouden wordt.

De bewindvoerder moet in principe wel de goedkeuring van de betrokkene hebben om bepaalde goederen te kunnen verkopen of verhuren. Stel de aandelen die onder bewind zijn gesteld zijn in waarde aan het dalen (en de verwachting is dat de aandelen ook niet in de nabije toekomst gaan stijgen) dan kan de bewindvoerder de aandelen alleen verkopen met toestemming van de betrokkene.

Krijgt de bewindvoerder voor de verkoop van de aandelen geen toestemming dan kan de bewindvoerder vervangende toestemming aan de kantonrechter vragen. De kantonrechter zal de vervangende toestemming alleen verstrekken als dit in het belang is van een deugdelijk beheer van de onderbewind gestelde goederen.

De bewindvoerder is bij aanvang van het bewind verplicht om een lijst op te stellen waarop de onder bewindgestelde goederen zijn vermeld.

Wie kan als bewindvoerder worden benoemd?
Een bewindvoerder kan een familielid (echtgenoot of kind) zijn, maar bijvoorbeeld ook een stichting. Als het gaat om een min of meer professionele bewindvoerder, dan geeft de kantonrechter er de voorkeur aan dat deze bewindvoerder is aangesloten bij de brancheorganisatie BPBI.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven