Ga naar content

Alimentatieduur naar vijf jaar?

Gisteren maakten VVD, PvdA en D66 bekent met een wetsvoorstel te komen om de berekening van partneralimentatie te vereenvoudigen en de duur te bekorten. Zo zou de maximale duur teruggebracht moeten worden van de huidige twaalf jaar naar vijf jaar.

De belangrijkste punten van dit wetsvoorstel op een rijtje:

1.
Als er uit het huwelijk geen kinderen geboren zijn, dan is er alleen recht op partneralimentatie als het huwelijk tenminste drie jaar geduurd heeft. De duur van de alimentatie is dan gelijk aan de helft van het aantal jaren dat het huwelijk geduurd heeft met een maximum van vijf jaar.

2.
Als er wel kinderen uit het huwelijk zijn geboren geldt de regel dat partneralimentatie verschuldigd is tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar is als de zorg onevenredig verdeeld is. Denk aan de veelvoorkomende situatie dat de moeder de kinderen dagelijks verzorgd en de vader de kinderen om het weekend ziet. Is er sprake van een evenredige verdeling van zorgtaken, dan moet er partneralimentatie betaald worden gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

3.
Als het gaat om een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft standgehouden, dan is partneralimentatie verschuldigd gedurende de helft van het aantal jaren dat het huwelijk geduurd heeft, met een maximum van tien jaar. Deze regel geldt alleen als de ontvangende partner gedurende het huwelijk niet gewerkt heeft.

4.
Verder willen de indieners van dit wetsvoorstel dat de berekeningsmethodiek van partneralimentatie sterk vereenvoudigd wordt. Er moet een internettool komen die voor iedereen beschikbaar is en die uitgaat van forfaitaire schalen.

Hoewel de voorstellen sympathiek ogen en vereenvoudiging van complexe nastreven, is het nog maar de vraag of de nieuwe wetgeving tot eerlijke uitkomsten gaat leiden. Er lijkt wel een maatschappelijk draagvlak te zijn voor het bekorten van de alimentatieduur, maar het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie is in veel gevallen toch maatwerk.

De bedenkers van de plannen verwachten in het najaar van 2012 een definitief wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen. Tot het moment dat deze wet definitief in werking treedt kunt u gebruik maken van deze kosteloze internettool voor het berekenen van uw partneralimentatie.

 

Terug naar boven