Ga naar content

Echtscheiding tijdelijk tegenhouden met pensioenverweer?

Een rechter kan bepalen dat hij een gevraagde echtscheiding voorlopig niet zal uitspreken omdat de verwerende partij (meestal de vrouw) kan aantonen dat zij een bestaand uitzicht op financiële uitkeringen zal verliezen als de andere partij (meestal de man) voortijdig komt te overlijden.

Voor een huwelijk zijn twee mensen nodig. Als voor een van de twee echtelieden het huwelijk ‘op is’ en wil scheiden, zal de echtscheiding ook een feit worden. Ook als degene die wordt verlaten dat helemaal niet wil, zal de rechter de echtscheiding uitspreken.

Pensioenverweer bij echtscheiding

Maar de rechter kan de echtscheiding wel tijdelijk ophouden. Het moet dan gaan om een situatie waarbij degene die met de echtscheiding wordt geconfronteerd kan aantonen dat door de echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen verloren zal gaan of in ernstige mate zal verminderen in het geval de verzoeker van de echtscheiding voortijdig komt te overlijden. Dit wordt het pensioenverweer genoemd.

Overlijdensrisicoverzekering

Op het moment dat vast komt te staan dat door de echtscheiding de uitkeringen waarop nu al een vooruitzicht bestaat, op de tocht komen te staan zal de rechter de echtscheiding pas uitspreken op het moment dat er een financiële voorziening is getroffen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de verzoeker van de echtscheiding een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

De achtergrond van dit pensioenverweer is dat wordt voorkomen dat een van de voormalig echtelieden slecht verzorgd achterblijft.

Een voorbeeld.

Piet en Marianne zijn 25 jaar getrouwd. Zij hebben twee kinderen. Piet heeft altijd bij een drukkerij gewerkt, terwijl Marianne voor de kinderen zorgde. Piet wil scheiden. Marianne heeft nooit buitenshuis gewerkt en zal partneralimentatie van Piet nodig hebben om in haar onderhoud te kunnen voorzien. In het geval Piet kort na de scheiding komt te overlijden, ontvangt Marianne geen alimentatie meer. In het geval er geen toereikende voorziening bestaat bijvoorbeeld doordat er geen aanspraak op partnerpensioen bestaat, zal de financiële situatie van Marianne ten gevolge van het overlijden van Piet verslechteren. In een dergelijk geval kan Marianne bij de echtscheidingsprocedure het pensioenverweer kunnen voeren. Piet moet dan eerst een voorziening treffen, waarna de rechter de echtscheiding pas zal uitspreken.

Pensioenverweer gaat niet altijd op

Het pensioenverweer zal niet altijd slagen. Als te verwachten valt dat de met de echtscheiding geconfronteerde echtgenoot, zelf voor een goede voorziening kan zorgen dan zal de rechter de echtscheiding wel onmiddellijk uitspreken. Dat geldt ook voor de situatie als de ontwrichting van het huwelijk te wijten is aan het wangedrag van de echtgenoot die verlaten wordt.

Partnerpensioen lang niet altijd gegarandeerd

De laatste jaren is het partnerpensioen steeds meer uitgehold. Bij een aantal pensioenfondsen is de hoogte van partnerpensioen bijvoorbeeld afhankelijk van het resultaat op beleggingen. Hierdoor is de hoogte van het partnerpensioen vaak niet meer gegarandeerd. Als u afhankelijk bent of wordt van partneralimentatie is het verstandig om goed na te gaan hoe dit partnerpensioen geregeld is en of hiervoor een extra voorziening getroffen moet worden.

Als u zich afvraagt of het zinvol is om het pensioenverweer in uw echtscheidingprocedure in te roepen, is het raadzaam om contact op te nemen met een in familierecht gespecialiseerde advocaat.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven