Ga naar content

Echtscheidingsbeslissing: kop of munt?

‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?’ moet de rechter in Groningen onlangs gedacht hebben in een echtscheidingsprocedure toen hij geconfronteerd werd met twee echtelieden die allebei de zorg over twee Jack Russells wilden krijgen.

Huwelijkse voorwaarden

De man en de vrouw waren enkele jaren gehuwd geweest op basis van huwelijkse voorwaarden. In deze huwelijkse voorwaarden was een bepaling opgenomen over de wijze waarop zaken verdeeld moesten worden als van deze zaken niet meer kon worden bewezen aan wie deze oorspronkelijk toebehoorden. Volgens de huwelijkse voorwaarden zouden beide echtgenoten dan een gelijk deel van deze zaak of zaken moeten krijgen.

Herman en Milo

Het echtpaar had twee Jack Russells genaamd Herman en Milo. Toen de vrouw de echtelijke woning verliet nam zij beide honden mee. De man startte daarop een kort geding bij de rechtbank in Groningen en eiste dat de vrouw beide honden binnen 24 uur aan de man zou afgeven.

Tijdens de zitting kon geen van beide voormalige echtelieden echter overtuigend bewijs aanleveren waarmee kon worden vastgesteld aan wie de honden in eigendom toebehoorden.

De rechter vond het, met een verwijzing naar de huwelijkse voorwaarden, een goede oplossing om beide partijen elk één hond toe te wijzen. Omdat de rechter geen keuze wilde maken wie welke hond zou krijgen stelde hij voor om hiervoor een munt op te gooien en het lot te laten beslissen.

Zo gezegd, zo gedaan. De vrouw is sindsdien de trotse eigenaar van Milo, de man van Herman. Soms kan rechtspraak heel eenvoudig zijn…

 

Terug naar boven