fbpx
Ga naar content

Eens een ouder, altijd een ouder

Ouders hebben tijdens het huwelijk het gezamenlijk gezag over hun kinderen.

Ook na een echtscheiding behouden beide ouders gezamenlijk het gezag over hun kroost. Ouderlijk gezag brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dit is de reden waarom ouders met ingang van 1 maart 2009 een zogenaamd ouderschapsplan moeten maken. Wordt er geen ouderschapsplan gemaakt dan neemt de rechter, kort gezegd, de echtscheiding niet in behandeling. In juridische termen wordt dit aangeduid als het ‘niet ontvankelijk’ zijn van een verzoek.

Wat moet er in een ouderschapsplan worden geregeld?

In het plan moeten de ouders alle aangelegenheden met betrekking tot hun kinderen regelen. Het ouderschapsplan moet in de eerste plaats de afspraken bevatten die gemaakt zijn rondom de zorg van de kinderen.

Daarnaast moeten de ouders het eens worden over het contactregelingen (omgangsregeling) tussen de ouders en de kinderen. Ten derde moeten ouders vastleggen hoeveel kinderalimentatie de ene ouder aan de andere ouder moet betalen.

Er zijn ouders die naast deze drie belangrijke punten ook andere zaken in het ouderschapsplan opnemen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de vraag of de kinderen tatoeages mogen zetten of hoeveel uur de kinderen per dag televisie mogen kijken.

Wat gebeurt er als de ouders geen afspraken kunnen maken?

Sinds 1 maart 2009 zijn rechters streng. Als de ouders geen afspraken hebben kunnen maken op de belangrijkste drie punten dan stuurt de rechter de ouders weer terug naar de onderhandelingstafel en kan er (nog) niet worden gescheiden.

Maar wat nu als u als ouders echt geen afspraken kunt maken? Bij de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding zal aan de rechter duidelijk gemaakt moeten worden waarom er geen ouderschapsplan is opgesteld. Het is op dit moment niet duidelijk in welke situaties de rechter het echtscheidingsverzoek toch in behandeling neemt, ondanks het feit dat er geen ouderschapsplan is gemaakt. Dit zal de toekomst moeten uitwijzen.

Wel moet u ervan uitgaan dat u als ouder de rechter moet aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om met uw ex-partner tot een ouderschapsplan te komen. Want ben je eenmaal ouder, dan blijft je ouder.

Terug naar boven