fbpx
Ga naar content

Ex-partner moet toestemming geven bij verhuizing met kinderen

Ook na scheiding blijven ouders die het gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen samen verantwoordelijk voor hun kinderen. Dat betekent onder andere dat ouders samen de woonplaats van de kinderen bepalen. Voor een verhuizing met kinderen is dan ook toestemming van de andere ouder nodig. Als er geen toestemming wordt gegeven, kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd. Dit is echter niet gemakkelijk.

In bijna alle gevallen is het de moeder die verzoekt om met de kinderen te mogen verhuizen. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld willen samenwonen met een nieuwe partner, een wens om terug te gaan naar haar geboorteland of dichterbij werk, familie en/of netwerk willen wonen.

De rechter zal in een procedure tot het verkrijgen van vervangende toestemming een beslissing nemen die meestal het meest in het belang van de kinderen is. Het belang van het kind wordt in deze zaken vaak ingevuld als het hebben van frequent contact met beide ouders en het blijven in een vertrouwde omgeving. Ingevolge een uitspraak van de Hoge Raad uit 2008 (HR 25 april 2008, LJN BC 5901) dient de rechter alle omstandigheden bij deze beslissing te betrekken. Ook werd er in deze uitspraak bepaald dat de belangen van een ander dan het kind in uitzonderlijke gevallen zwaarder kunnen wegen dan de belangen van het kind.

In de afgelopen tijd is een lijst ontstaan met omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het al dan niet toestemming verlenen voor verhuizing waaronder:

  • de noodzaak van de verhuizing
  • de belangen van de verzoeker
  • de kinderen en de achterblijvende ouder
  • de voorbereiding van de verhuizing
  • de voorgestelde alternatieven voor verminderde mogelijkheden tot omgang
  • de mate waarin ouders nog met elkaar kunnen overleggen
  • de financiële armslag van de ouders om een contactregeling na verhuizing na te komen.

In de uitspraken van de gerechthoven vanaf 2010 is te zien dat er in de zaken waar het een verhuizing binnen Nederland betrof, in iets meer dan de helft van de gevallen vervangende toestemming tot verhuizing werd gegeven. Voor verhuizingen naar het buitenland werd in iets meer dan de helft van de gevallen geen vervangende toestemming gegeven.

Kortom, indien u of uw ex-partner wenst te verhuizen met minderjarige kinderen dan kan dit niet zomaar. In eerste instantie moet er overleg plaatsvinden met de ex-partner en zal er ook toestemming moeten komen. Als blijkt dat u hierover samen geen afspraken kunt maken, is een gang naar de rechtbank onvermijdelijk. Er zal wel een goede reden of redenen moeten zijn voor een rechter om vervangende toestemming te verlenen.

 

Terug naar boven