Ga naar content

Flexibiliteit in de keuze voor de achternaam van het kind?

De minister van justitie wil een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorleggen dat ouders de mogelijkheid biedt om binnen één jaar de achternaam van een kind nog te kunnen wijzigen.

Voorwaarde is wel dat ouders gezamenlijk tot deze wijziging besluiten. Als de ouders er samen niet uitkomen om binnen een jaar een keuze te maken, dan moet een rechter eventueel voor de eerste verjaardag van het kind gevraagd worden om een oordeel te geven.

Kind krijgt achternaam van moeder óf van vader

Op dit moment bestaat er geen bezinningsjaar voor de ouders. Bij de geboorte kunnen ouders kiezen om het kind de achternaam van de moeder of van de vader te geven. Een gecombineerde achternaam is niet mogelijk. Ook zal een eventueel tweede kind dezelfde achternaam moeten krijgen als zijn oudere broer of zus. Daarmee wordt de zogenaamde eenheid van naam in een gezin bewaard.

Wel kan de achternaam van een kind worden gewijzigd, maar hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Zo kan een ouder een verzoek tot wijziging van de achternaam indienen als deze ouder het minderjarige kind -minstens – 3 jaar heeft verzorgd, voorafgaand aan het verzoek tot naamswijziging.

Daarnaast wil de minister ook de procedure voor naamskeuze versimpelen. Nu moeten de ouders allebei persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand als zij een keuze voor een achternaam maken. Als het aan de minister ligt kan dat in de toekomst ook door een schriftelijke verklaring van de ouders die is gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De minister verwacht om deze voorstellen in 2011 in een wetsvoorstel te presenteren aan de Tweede Kamer.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Wilt u vrijblijvend advies over familierechtelijke kwesties of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven