Ga naar content

Geen partneralimentatie vanwege poging tot moord

In mei 2009 heeft het gerechtshof te Amsterdam bepaald dat een man, vanwege ernstig wangedrag van zijn ex-vrouw, niet langer partneralimentatie hoefde te betalen. Wat was er gebeurd?

De man had in 2006 de rechter verzocht om de echtscheiding uit te spreken. De vrouw verzocht de rechter gelijktijdig om haar een partneralimentatie van 3.000 euro bruto per maand toe te kennen. In april 2007 valt de vrouw de man aan met een hakmes waardoor de man ernstige verwondingen oploopt. De vrouw wordt vervolgens in augustus 2007 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens poging tot moord. De advocaat van de vrouw trekt het verzoek tot partneralimentatie in. De echtscheiding wordt uiteindelijk in 2008 een feit.

Nooit meer partneralimentatie

De man verzoekt de rechter vervolgens te bepalen dat de vrouw nooit meer aanspraak op partneralimentatie kan maken. Normaal gesproken bestaat de plicht tot het betalen van partneralimentatie gedurende 12 jaar na de echtscheiding, tenzij partijen korter dan 5 jaar zijn getrouwd en er geen kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren.

De partneralimentatie vindt zijn oorsprong in de gedachte dat ex-echtelieden door de lotsverbondenheid die een huwelijk schept, ook na de beëindiging van het huwelijk verplicht zijn elkaar te verzorgen. De man had zich er in de procedure op beroepen dat door de poging tot moord van de vrouw iedere band en lotsverbondenheid tussen de man en de vrouw was verbroken. Hierdoor, zo redeneerde de man, zou zijn verplichting om partneralimentatie zijn komen te vervallen.

Gerechtshof stelt de man in het gelijk

Het gerechtshof in Amsterdam geeft de man gelijk en overweegt dat iedere band door de daad van de vrouw inderdaad is doorgesneden en dat hierdoor van de man niet langer kan worden gevergd dat hij mogelijk in de toekomst nog partneralimentatie aan de vrouw zou moeten betalen.

Rechters steeds strenger bij ernstig wangedrag

Het valt mij overigens de laatste tijd op dat de rechter steeds strenger ingrijpt bij wangedrag van de alimentatiegerechtigde. Nog niet zo lang geleden heeft het gerechtshof te Den Bosch bepaald dat een vrouw geen alimentatie meer aan haar ex-man hoefde te voldoen, omdat de man aan de werkgever van de vrouw brieven had geschreven waarin hij haar beschuldigde van fraude. Naar aanleiding van deze brieven is er een onderzoek tegen de vrouw gestart waaruit bleek dat de vrouw niets te verwijten viel. De vrouw voerde bij de rechter aan dat de man haar naam en goede eer op een dusdanige wijze had geschaad dat van haar niet meer kon worden verwacht dat zij partneralimentatie zou voldoen. Het gerechtshof stelde de vrouw in het gelijk. Ook hier zag de wangedrager zijn alimentatie in rook opgaan.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven