Ga naar content

Gescheiden vrouw mag niet te ver verhuizen

De rechtbank Dordrecht heeft bepaald dat een gescheiden vrouw in een straal van 50 kilometer van haar ex-man moet blijven wonen. De rechtbank haalt daarmee een streep door de wens van de vrouw om met haar twee kinderen te verhuizen van Gorinchem naar Emmeloord.

De man en de vrouw hebben 9 jaar lang samengewoond voordat zij besloten uit elkaar te gaan. Met betrekking tot de twee jonge kinderen (een driejarige tweeling) hebben partijen een omgangsregeling afgesproken. De vader heeft de kinderen om het weekend van vrijdagmiddag tot zondagavond bij zich evenals elke woensdagmiddag tot donderdagochtend. De man wil deze omgangsregeling uitbreiden.

Vrouw wil omgangsregeling niet uitbreiden

De vrouw verzet zich tegen deze wens. Volgens haar is de uitbreiding van de omgangsregeling niet in het belang van de kinderen die inmiddels gewend zijn geraakt aan de huidige regeling. Bovendien denkt zij dat de man door zijn drukke baan en veelvuldige werkzaamheden in het buitenland niet in staat zal zijn om persoonlijk uitvoering te geven aan de omgangsregeling, maar de zorg (voor een deel) zal overlaten aan zijn nieuwe partner.

Vrouw wil toestemming om te verhuizen

Verder geeft de vrouw aan dat zij met de kinderen wil verhuizen van Gorinchem (de voormalige echtelijke woning) naar Emmeloord, de plaats waar zij geboren en getogen is. De vrouw voelt zich ongelukkig in Gorinchem en wordt daar continu herinnerd aan haar ex-man. Omdat de man en de vrouw gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen hebben, heeft de vrouw in principe de toestemming van de man nodig om met de kinderen te verhuizen. Als de ouders het hierover niet eens zijn, kan de rechter om een beslissing gevraagd worden.

De man vreest dat de omgangsregeling door de beoogde verhuizing van de vrouw in het gedrang komt. De man woont zelf in Lienden op ca. 40 kilometer afstand van Gorinchem. Als de vrouw daadwerkelijk naar Emmeloord zou verhuizen, dan zal de afstand tussen de woonplaatsen van beide ouders oplopen naar ca. 135 kilometer.

Rechtbank: vrouw moet binnen straal van 50 kilometer van de man blijven wonen

Hoewel de rechtbank het recht van een ouder om te verhuizen en zijn of haar leven in vrijheid in te richten erkent, moet ook gekeken worden naar het belang van de kinderen om in een veilige en rustige omgeving en gezinssituatie op te groeien en daarbij contact te houden met de niet verzorgende ouder. Volgens de rechter weegt het belang van de kinderen in dit geval zwaarder en is de noodzaak van de verhuizing onvoldoende vast komen te staan. De vrouw mag wel verhuizen maar moet binnen een straal van 50 kilometer van de woonplaats van de man blijven wonen.

Verder wijst de rechtbank het verzoek van de man om de omgangsregeling wat uit te breiden toe.

 

Terug naar boven