fbpx
Ga naar content

Gevolgen van het coronavirus op het doorlopen van een echtscheidingstraject. Scheiden is nog steeds mogelijk!

Het zal niemand ontgaan zijn dat het COVID-19 coronavirus de hele wereld in zijn greep houdt. Het lijkt erop dat de wereld voor een groot deel is stil komen te staan maar dat is uiteraard niet volledig het geval. Hoewel we als mens snel de neiging hebben om ons in zo’n situatie te richten op onze belemmeringen, is het juist goed om ons te richten op wat er wel mogelijk is in deze tijd. We spraken over de gevolgen van het coronavirus op het doorlopen van een echtscheidingstraject met mediator Ruud Serraarens, een van de scheidingsexperts van Judex. Zijn conclusie was duidelijk. Scheiden is nog steeds mogelijk, ook als we het dringende advies krijgen om wat afstand van elkaar te houden.

Scheiden tijdens de corona periode

Door de verspreiding van het coronavirus zijn we genoodzaakt om andere keuzes te maken, een andere levensstijl erop na te houden en worden we gedwongen om soms te improviseren. Dit hoeft ons echter niet volledig te belemmeren in onze plannen. Als een stel al het plan had om te gaan scheiden, behoort dit nog altijd tot de mogelijkheden. Er is geen noodzaak om te wachten tot het gevaar van het virus geweken is. Dit zou ook in veel gevallen geen wenselijke situatie zijn omdat dit de omstandigheden zou kunnen veranderen. Voor veel mensen roept deze onzekere (corona) periode veel emoties op en zorgt dit voor meer spanning bij een stel waarvan de relatie wellicht toch al kwetsbaar was voor extra onvoorziene impulsen.
Mediator Ruud Serraarens geeft aan dat het mediation landschap totaal veranderd is door het coronavirus maar voegde eraan toe dat alles nog wel gewoon kan doorgaan. Uiteraard kan er gedurende deze corona periode logischerwijs nog altijd gewoon worden gekozen voor het doorlopen van een online aangeboden mediationtraject. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met het feit dat er dringend geadviseerd wordt om in deze periode fysieke sociale contacten te beperken. Ruud Serraarens voegt er hierbij wel snel aan toe dat dit op geen enkele manier een beperking hoeft te zijn. “De huidige digitale mogelijkheden bieden voldoende opties om een goede ondersteuning te bieden bij het doorlopen van een mediationtraject. De inhoud is hetzelfde en gedurende de video call gesprekken kunnen de non-verbale signalen nog altijd worden opgevangen. Daarnaast is het gebruik van video call een efficiënte oplossing voor zowel mijzelf als voor de mensen aan de andere kant van de lijn. Ik heb zelfs besloten om dit na deze periode veel vaker te gaan doen. Ook als het niet meer uit noodzaak is.”

Wat heeft de verspreiding van het coronavirus voor invloed op het online scheiden?

We waren uiteraard benieuwd wat voor invloed de verspreiding van het coronavirus heeft op het online scheiden. Ruud Serraarens gaf aan dat er op dit moment weinig invloed merkbaar is omdat het virus uiteraard geen invloed heeft op de online mogelijkheden. Daarnaast gaf hij aan dat de keuze voor online scheiden zeker niet als een beperking moet worden gezien. “Mensen zijn heel blij verrast met de service die ze krijgen als ze voor online scheiden kiezen omdat dit traject vaak hun verwachtingen overtreft. In veel gevallen verwachten mensen niet dat online mediation zo’n persoonlijk karakter heeft en dat we bijvoorbeeld mee kunnen denken en adviezen kunnen uitbrengen over pensioenrechten en alimentatie. We kunnen mensen uiteraard ook in videogesprekken wijzen op de consequenties van de keuzes die ze maken. Hier is uiteraard geen fysiek gesprek voor nodig.”
Onze mediator geeft wel aan dat het belangrijk is om er rekening mee te houden dat de procedure bij de rechtbank zo’n twee weken langer kan duren dan mensen gewend zijn. De inhoudelijke echtscheidingszaken (die vanuit de advocatuur worden aangevoerd) worden op dit moment niet of nauwelijks behandeld omdat de rechtbank momenteel alleen geopend is voor spoedeisende zaken en daar vallen weinig tot geen echtscheidingszaken onder. De echtscheidingszaken vanuit een mediationtraject worden wel afgehandeld. Het betreffen hier immers administratieve zaken.

Welke effecten heeft het corona virus wel op scheidingen?

Hoewel er in sommige media al gesproken wordt over een piek in het aantal scheidingen, ziet Ruud Serraarens deze trend nog niet. Hij gaf aan nog geen verschil te zien in het aantal aanvragen maar sluit niet uit dat dit nog gaat komen. Onze mediator merkt wel dat zijn cliënten het duidelijk druk zijn met de maatregelen die genomen zijn rondom het coronavirus. “De mensen zijn gedurende deze periode wat trager met het invullen van documenten en vullen alle vragenlijsten vrij summier in. Hieruit is duidelijk op te maken dat ze het erg druk hebben met andere zaken. Bij online scheiden is dit geen probleem, aangezien de scheidende partners volledig zelf invloed uit kunnen oefenen op het tempo van het doorlopen van het traject. Het is zelfs mogelijk om een scheidingszaak even on hold te zetten als de omstandigheden hierom vragen”, aldus onze mediator.
Ruud Serraarens verwacht dat er zeker nog wel sprake zal zijn van een rimpeleffect met betrekking tot scheidingen als het directe corona gevaar achter de rug is. Zoals aangegeven zal het coronavirus zeker effect hebben op het aantal scheidingen. Daarnaast heeft corona ook een economisch effect en zal dit inkomensveranderingen teweeg brengen. Als gevolg van inkomenswijzigingen zullen veel gescheiden stellen genoodzaakt zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken kan ook dit met behulp van een mediator en is hierbij geen sprake van een afhankelijkheid van een advocaat. Dit biedt mogelijkheden om het dagelijks leven weer snel op te pakken als de corona crisis voorbij is.

Terug naar boven