Ga naar content

Het vaststellen van kinderalimentatie te ingewikkeld?

Onlangs heeft een woordvoerder van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) naar buiten gebracht dat er in 2010 23% meer verzoeken bij het LBIO zijn binnengekomen dan in 2009. Het LBIO houdt zich bezig met de inning van kinderalimentatie en sinds augustus 2009 ook met inning van partneralimentatie.

De reden van deze toename is volgens het LBIO toe te schrijven aan het verminderde draagkrachtvlak voor betaling aan de kant van de alimentatieplichtigen. De oorzaak voor de vermindering van het draagvlak zou volgens het LBIO zijn oorsprong vinden in de ingewikkelde en ondoorzichtige manier waarop de kinderalimentatie wordt vastgesteld.

Kinderalimentatie: naar een percentage van het minimumloon?

Het LBIO stelt voor om de kinderalimentatie te berekenen op grond van een bepaald percentage van het nettoloon, zodat mensen zelf de hoogte van de kinderalimentatie kunnen uitrekenen.

Aangenomen dat wat het LBIO stelt juist is, zou ik een paar opmerkingen willen maken. Het is inderdaad juist dat het vaststellen van de hoogte kinderalimentatie voor mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben, geen eenvoudige exercitie is.

Het is echter wel een evenwichtige methode om op grond van de draagkracht van beide ouders een bedrag aan alimentatie vast te stellen. Maar ouders zijn niet verplicht om de kinderalimentatie vast te stellen volgens de huidige (ingewikkelde) methode. Ook zonder al die behoefte- en draagkrachtberekeningen mogen ouders zelf afspraken maken, bijvoorbeeld aan de hand van de vraag wat er maandelijks wordt uitgegeven aan de kinderen en wie in de toekomst welke kosten voldoet. Op basis hiervan kan dan bekeken worden of een van de ouders nog een bedrag nodig heeft om de kosten van de kinderen te kunnen betalen.

Ouderschapsplan stimuleert ouders zaken zelf te regelen

Met de invoering van het ouderschapsplan in maart 2009 heeft de wetgever al een duidelijke aanwijzing gegeven dat ouders eerst moeten proberen zelf afspraken te maken over de zorg en de verdeling van de kosten van de kinderen, voordat de rechter er aan te pas komt.

Of door de invoering van het ouderschapsplan het LBIO in de toekomst overbodig zal zijn, zal de toekomst uitwijzen….

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Wilt u vrijblijvend advies over familierechtelijke kwesties of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven