fbpx
Ga naar content

Kinderalimentatie aanvragen

In Nederland geldt bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap een zogenaamde wederzijdse onderhoudsplicht. U moet delen in elkaars kosten van het levensonderhoud en dat van de kinderen. Wanneer u gaat scheiden, blijft de onderhoudsplicht gelden. De alimentatieregeling is dan de financiële regeling die wordt getroffen, waarbij een van beiden geld krijgt van de ander om te voorzien in zijn/haar levensonderhoud (partneralimentatie) of dat van de kinderen (kinderalimentatie). Alimentatie is dus verplicht in Nederland, waarbij kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie gaat. De hoogte van de bedragen en voor wie, leggen we hieronder uit.

Kinderalimentatie 

Het betalen van kinderalimentatie is verplicht tot het kind 18 jaar is. Daarna kan het zijn dat er nog het 21e levensjaar van het kind alimentatie betaald wordt. De alimentatie wordt betaald aan de verzorgende ouder. Onder de kosten van levensonderhoud verstaan we niet alleen de kosten voor eten, drinken en kleding, maar ook bijvoorbeeld sport of kinderfeestjes.

Meestal loopt het betalen van kinderalimentatie door tot het 21e levensjaar van het kind. De meeste kinderen zijn van hun 18e tot hun 21e nog niet in staat zichzelf in hun levensonderhoud te voorzien, omdat de meesten dan bijvoorbeeld nog studeren. Van het 18e tot 21e levensjaar wordt de alimentatie aan de kinderen betaald en niet meer aan de verzorgende ouder. De hoogte van de alimentatie blijft dan ook meestal gewoon zoals het was. Een rechter kan de alimentatieplicht wel ongedaan maken als het kind zijn of haar studie niet serieus neemt of wanneer het kind zich erg misdraagt, dat moreel gezien het niet van een ouder gevraagd kan worden alimentatie te betalen. Dit komt in de praktijk overigens nauwelijks voor. 

Gaat een kind werken vanaf zijn 18e, dan heeft hij/zij een inkomen en is hij/zij in staat in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dan hoeft er geen kinderalimentatie meer betaald te worden. 

In ons land geldt een alimentatieplicht van €25,- per maand per kind bij een netto-inkomen lager dan €1250,- per maand. Hoe hoog het bedrag voor iedereen is, hangt af van diverse factoren, zoals de woonsituatie, inkomen, enzovoort. U kunt zich het beste laten adviseren door een juridisch expert. Die kan helpen de exacte hoogte te berekenen.

Hoe werkt aanvragen kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift bij de rechter. Hiervoor heeft u een berekening nodig. Dit kunt u zelf doen, maar het verstandiger hier een juridisch expert voor in te schakelen. Deze is namelijk gespecialiseerd en zal een officiële berekening maken op basis van de zogenaamde tremanormen van het NIDBUD. Hierbij wordt dan gekeken naar de draagkracht en behoefte. 

Aftrekbaarheid kinderalimentatie gewijzigd

Tot 1 januari 2015 was kinderalimentatie aftrekbaar. Voorheen viel kinderalimentatie nog onder een van de posten die u kon aftrekken. Het kabinet van toen vond dat het te veel geld kostte. Bovendien vond het kabinet dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van kinderen. Voor ouders met een laag inkomen is er nog wel het kindgebonden budget zodat ze nog tegemoet worden gekomen in de kosten.
Ook advocaatkosten en de proceskosten voor het vaststellen, verlengen of beëindigen van de alimentatie kunt u overigens niet aftrekken.

Terug naar boven