Ga naar content

Kinderombudsman in 2011

In 2011 komt er een Kinderombudsman. De Kinderombudsman heeft als hoofdtaak om er voor te zorgen dat de overheid, zoals gemeenten, de rechten van kinderen naleven. De rechten van kinderen zijn ondermeer vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Ombudsman moet burger beschermen tegen onbehoorlijk optreden van overheid

De Kinderombudsman wordt onderdeel van de organisatie van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman heeft als missie u als burger te beschermen tegen onbehoorlijk optreden van de overheid. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op de Nationale ombudsman als u geen antwoord krijgt op een brief die u aan een overheidsinstantie schreef of als u vindt dat de afhandeling van uw zaak veel te lang duurt. Ook kunt u zich bij de Nationale ombudsman beklagen over het feit dat een overheidinstantie zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt.

Uitspraken van Kinderombudsman zijn niet afdwingbaar

Nu komt daar dus ook een speciale ombudsman voor het kind bij. De uitspraken van de Kinderombudsman zullen, net als de uitspraken van de Nationale ombudsman, niet afdwingbaar zijn. Dat wil zeggen dat de overheid niet verplicht is om de uitspraak van de Kinderombudsman op te volgen. In veel gevallen zal de uitspraak van de Kinderombudsman worden opgevolgd, omdat deze uitspraken wel gezag hebben. Dit komt, omdat er een betrouwbaar en zorgvuldig onderzoek aan de uitspraak ten grondslag ligt.

De Kinderombudsman wordt gekozen uit drie personen die door de huidige Nationale ombudsman worden voorgedragen aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer één van deze personen benoemen tot Kinderombudsman.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Wilt u vrijblijvend advies over familierechtelijke kwesties of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven