Ga naar content

Laura dobbert nu al alleen rond in de wereld

De afgelopen weken hebben de kranten vol gestaan over de 13 jarige Laura die in haar eentje de wereld rond wil zeilen. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft hier een stokje voor willen steken en heeft een procedure aangespannen. In die procedure heeft de RvdK de rechtbank verzocht om de ouders van Laura tijdelijk te schorsen in de uitoefening van het ouderlijk gezag en Bureau Jeugdzorg (BJZ) te belasten met de tijdelijke voogdij.

Daarnaast heeft de RvdK de rechtbank verzocht, als de rechtbank de schorsing van het ouderlijk gezag een te vergaande maatregel vindt, om Laura (voorlopig) onder toezicht te stellen en een machtiging te verlenen om Laura uit huis te plaatsten. Daarop heeft de rechtbank op 24 augustus een zitting gehouden en op 28 augustus 2009 een uitspraak gedaan.

De uitspraak houdt in dat Laura voorlopig – tot en met 30 oktober 2009 – onder toezicht wordt gesteld door BJZ en dat een deskundige onderzoek moet doen naar de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen rondom de zeiltocht van Laura en of Laura bestand is tegen deze hachelijke onderneming.

Opmerkelijke rol voor moeder van Laura

Naast de vraag of je als ouder je dochter van 13 jaar überhaupt alleen voor 2 jaar de wereldzeeën over stuurt, was er ook een ander aspect wat mij in deze zaak heeft bezig gehouden: de rol van de moeder van Laura.

De ouders van Laura zijn in 2002 gescheiden. Vervolgens is Laura bij haar vader gaan wonen. De ouders van Laura hebben nog wel het gezamenlijke gezag over Laura. Dit houdt in dat de ouders gezamenlijk belangrijke beslissingen nemen. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolkeuze of een medische behandeling. Het is natuurlijk duidelijk dat beide ouders ook toestemming moeten geven voor de voorgenomen zeiltocht van Laura. De vader van Laura heeft zich altijd uitdrukkelijk positief uitgelaten over de voorgenomen zeiltocht van Laura. De moeder van Laura heeft zich na de uitspraak van de rechtbank op 5 september 2009 juist negatief uitgelaten over de plannen van Laura. Tot dat moment heeft de moeder van Laura zich niet – in het openbaar – in de discussie gemengd. De moeder van Laura is ook niet verschenen tijdens de zitting van de rechtbank op 24 augustus 2009.

Een bezorgde moeder

Zeker in het licht van de uitlatingen van de moeder van Laura in de Volkskrant van 5 september 2009, begrijp ik niet waarom de moeder zich niet veel sterker heeft gemanifesteerd. Uit dat interview blijkt dat Laura tegen haar moeder heeft gezegd dat zij haar moeder nooit meer wil zien als haar moeder de zeilreis zou verbieden. Daarnaast zegt de moeder dat als zij moet kiezen, zij liever heeft dat zij de reis verbiedt en daardoor de consequentie aanvaard dat Laura haar nooit meer wil zien dan dat zij haar toestemming geeft voor de reis met het risico neemt dat Laura overlijdt tijdens de zeiltocht en zij Laura daardoor nooit meer kan zien. Een reëel standpunt van een bezorgde moeder zou je zeggen, maar tegen de RvdK heeft de moeder gemeld dat zij de plannen van haar dochter ‘eng’ vindt, maar dat zij er voor heeft gekozen haar dochter niet tegen te houden. Deze verklaring is anders dan de stelling die de moeder tijdens het interview
inneemt. In het vonnis is niet vermeld waarom de moeder van Laura haar niet wil tegenhouden.

Laura dobbert nu al rond

Het is in ieder geval duidelijk dat de vader en moeder van Laura het niet eens zijn over de voorgenomen plannen van Laura. Laura voelt zich in ieder geval gesteund door haar vader. De moeder van Laura heeft zo haar bedenkingen over de plannen van Laura waar Laura waarschijnlijk niet van wil horen. En het wrange is dat, doordat de ouders van Laura niet op een lijn zitten, Laura – al voor dat haar mogelijke zeiltocht is begonnen – ronddobbert op deze wereld.

De rechtbank zal op 26 oktober 2009 opnieuw een zitting in deze zaak houden waarin de onderzoeksresultaten van de deskundige zullen worden besproken. Aan de hand van die resultaten zal de rechtbank een beslissing nemen. Wordt vervolgd….

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven