fbpx
Ga naar content

‘Mamma heeft mij ontvoerd’

Ook ouders kunnen hun kinderen ontvoeren. Dit kan zelfs tot het gevolg hebben dat het kind weer wordt teruggeleid naar de andere ouder. Een dergelijke teruggeleiding kan heel abrupt plaatsvinden.

In maart 2010 heeft de ombudsman hierover een uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht van een moeder die haar kind had ontvoerd uit Italië.

Nederlandse moeder en Italiaanse vader

Het volgende was het geval. Moeder wordt tijdens haar vakantie in Italië smoorverliefd op een Italiaan. Zij krijgen een dochter. Moeder vestigt zich in Italië. De relatie gaat over. Aanvankelijk blijft moeder in Italië wonen. De Italiaanse rechter beslist dat de dochter voorlopig bij de moeder in Italië woont.

Heimwee naar Nederland

Maar de moeder krijgt heimwee naar Nederland en besluit, zonder toestemming van de vader, om met haar dochter naar Nederland te gaan. Vader schakelt de Nederlandse Centrale Autoriteit in om er voor te zorgen dat zijn dochter weer wordt teruggebracht naar Italië. De Nederlandse Centrale Autoriteit houdt zich bezig met advies en begeleiding bij (internationale) kinderontvoering.

Inmiddels zijn de ouders in een aantal rechtszaken verwikkeld. De Italiaanse rechter bepaalt dat de vader alleen het ouderlijk gezag over zijn dochter krijgt. Na ruim tweeënhalf jaar procederen bepaalt de Nederlandse rechter dat de dochter terug moet naar Italië. Moeder duikt onder met haar dochter.

Op verzoek van de Nederlandse officier van justitie wordt de moeder dan toch aangehouden en wordt haar dochter meegenomen. Dit is de laatste dag dat dochter en moeder elkaar zien. De volgende dag wordt dochter meegegeven aan de vader op Schiphol.

Ouders kunnen hun kinderen niet zomaar, zonder toestemming van de andere ouder, meenemen naar het buitenland. Hiervoor heeft de ouder die het kind wil meenemen toestemming (schriftelijk) nodig van:

  1. de andere ouder, of
  2. de rechter

Op het moment dat een ouder in strijd met deze regels handelt, kan de Nederlandse Centrale Autoriteit het kind terugbrengen naar het land waar het kind zijn of haar gewone verblijfplaats heeft. Onder gewone verblijfplaats wordt verstaan, de plaats waar een kind naar school gaat en zijn vriendjes en vriendinnetjes heeft.


Politie heeft niet zorgvuldig gehandeld

Moeder is boos op de politie en de officier van justitie en vindt dat zij onbehoorlijk hebben gehandeld, omdat haar dochter van het ene op andere moment bij haar is weggehaald. De ombudsman oordeelt dat de moeder zich wel aan uitspraken van een rechter moet houden, maar dat de politie wel anders had kunnen handelen door moeder en kind nog behoorlijk in de gelegenheid te stellen om afscheid van elkaar te nemen en spulletjes in te pakken.

De ombudsman vind dat de emotionele schade van een kind in dit soort situaties altijd beperkt moet blijven en dat in deze kwestie niet zorgvuldig is gehandeld.

Terug naar boven