Ga naar content

Vader mag helft van kinderalimentatie in natura betalen

Het gerechtshof in Den Bosch kwam onlangs tot een opmerkelijke uitspraak in een geschil tussen twee ex-partners. De man mocht van de rechter de helft van de vastgestelde kinderalimentatie in natura betalen in plaats van in geld.

Tussen de twee was onenigheid ontstaan over de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Op basis van een berekening van de kinderalimentatie zou de man voor de twee kinderen van twaalf en vijftien jaar 600 euro per kind per maand moeten betalen. Op dit punt waren partijen het in feite wel eens. Maar de man verzette zich tegen het feit dat hij deze bedragen, zoals gebruikelijk is bij kinderalimentatie, aan de vrouw zou moeten overmaken.

Man eist toezicht op besteding kinderalimentatie

De man voerde in de procedure met succes aan dat de vrouw niet met geld kon omgaan en dat zij de door hem betaalde kinderalimentatie niet goed besteedde. Daarom stelde de man voor om bepaalde kosten van de kinderen rechtstreeks te betalen zodat hij erop kon toezien dat de door hem betaalde kinderalimentatie ook daadwerkelijk aan de kinderen zou worden besteed.

Het gerechtshof toonde zich gevoelig voor deze argumenten. Hoewel de rechter niet toestond dat de man de gehele kinderalimentatie in natura zou gaan voldoen, kon de rechter wel instemmen met een verdeelsleutel van 50/50.

Het eindoordeel van de rechter luidde dan ook dat de man met onmiddellijke ingang nog maar 300 euro per kind per maand aan zijn ex-partner diende te betalen als hij ervoor zou zorgen dat hij een bedrag van 300 euro per maand per kind rechtstreeks zou uitgeven aan diverse kosten van de kinderen zoals sportlessen, kleding en schoeisel en aan de bijlessen.

Concreet kostenoverzicht van man leidt tot creatieve uitspraak

Een bijzondere uitspraak wegens bijzondere omstandigheden? Misschien, maar deze uitspraak laat ook zien dat rechters openstaan voor creatieve oplossingen als de omstandigheden daarom vragen. Het feit dat de man zijn verzoek kon onderbouwen met een concreet overzicht van de maandelijkse kosten die hij bereid was te betalen heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het voor hem positieve eindresultaat van deze procedure.

 

Terug naar boven