Ga naar content

Verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding

Bij een echtscheiding moet er een flink aantal zaken geregeld worden. Er moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van alle bezittingen en schulden, maar ook eventuele kinderen en de echtelijke woning zullen meestal bovenaan het prioriteitenlijstje staan als het gaat om zaken die bij voorkeur in goed overleg vastgelegd moeten worden.

In veel gevallen gaat veel minder aandacht uit naar de vraag of en hoe een door u of uw partner opgebouwd (ouderdoms)pensioen verdeeld moet worden. Toch is ook dit een belangrijk onderwerp, het gaat immers over uw toekomstige inkomen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs een vernieuwde brochure uitgegeven onder de titel ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding‘. In deze brochure wordt op een praktische en uitvoerige wijze uitleg gegeven over de wettelijke regeling die geldt rondom de verdeling van ouderdomspensioenen bij een echtscheiding (of geregistreerd partnerschap). In dit artikel zetten we de belangrijkste punten over de wettelijke regeling voor u op een rijtje:

1. Wettelijke regeling gaat alleen over verdeling van ouderdomspensioen

De wettelijke regeling (officieel: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) heeft alleen betrekking op ouderdomspensioen dat door u of uw partner is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk.
Ouderdomspensioen dat is opgebouwd buiten de huwelijkse periode om en nabestaandenpensioen vallen dus buiten deze regeling. Ook particulier afgesloten lijfrenten en levensverzekeringen vallen niet onder deze wettelijke regeling.

2. Hoofdregel bij verdeling: ieder krijgt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen

De hoofdregel van de wettelijke regeling is gebaseerd op een verdeling waarbij elke partner recht heeft op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het maakt daarbij niet uit of slechts een van beide partners dit pensioen heeft opgebouwd of dat beide partners ouderdomspensioen hebben gerealiseerd.

U mag samen met uw (ex-)partner afspreken dat u van de wettelijke regeling wilt afwijken. U kunt een andere verdeling afspreken (bijvoorbeeld 60/40) of de hele regeling buiten toepassing laten en het ouderdomspensioen helemaal niet verdelen.

3. U mag samen met uw ex-partner van de wettelijke regeling afwijken

In vrijwel alle gevallen is het van belang om de pensioenuitvoerder te laten weten aan wie en voor welk percentage het ouderdomspensioen in de toekomst moet worden uitbetaald. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat u het formulier zo snel mogelijk na de scheiding, maar in elk geval binnen twee jaar, naar de pensioenuitvoerder stuurt. In principe is het voldoende als een van beide (ex-)partners dit formulier opstuurt. Als u een andere verdeling wilt dan de standaardregeling, dan moeten beide (ex-)partners het formulier ondertekenen.

Verdeling van ouderdomspensioen en overlijden

Tot slot: als een van beide partners overlijdt, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als iemand overlijdt voorafgaand aan de pensioendatum, dan wordt er uiteraard helemaal geen ouderdomspensioen meer uitgekeerd en wordt er dus ook niets verdeeld.

Als degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd na de pensioendatum overlijdt, dan stoppen de pensioenbetalingen aan beide partners. Overlijdt de partner die het ouderdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer zijn volledig ouderdomspensioen uitgekeerd.

 

Terug naar boven