Ga naar content

Wat is het elektronisch kinddossier?

Het elektronisch kinddossier is een digitaal dossier van een kind waarin alle gegevens over de gezondheid van een kind van 0 tot 19 worden genoteerd. Het dossier wordt ook wel digitaal dossier jeugdgezondheidszorg genoemd. Hulpverleners van de jeugdgezondheidszorg (artsen en verpleegkundigen van consultatiebureaus en schoolartsen) noteren hierin gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Het elektronisch kinddossier vervangt het papieren kinddossier. Van elk kind geboren in Nederland wordt een kinddossier aangemaakt. Dit gebeurt meestal bij de tweede week na de geboorte van een kind, als er een verpleegkundige wordt bezocht voor de hielprik.

In het dossier staan alle gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind.
Zo wordt bijvoorbeeld de lengte van het kind door de jaren heen vermeld, maar worden ook de ontwikkeling van de verstandelijke en motorische vaardigheden van het kind bijgehouden.

Het dossier is alleen toegankelijk voor artsen en verpleegkundigen in de jeugdzondheidszorg die ook direct bij de zorg en de behandeling van het kind betrokken zijn. Er worden geen gegevens uit dit dossier verstrekt aan maatschappelijk werk, politie en justitie of de huisarts. De huisarts mag wel in het dossier kijken als de ouders hiervoor toestemming geven aan de behandelend jeugdarts van het kind.

Ouders van het kind mogen het dossier inzien. De ouders mogen ook correctie, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens eisen. Voor overdracht van informatie uit het dossier is ook altijd toestemming van de ouders noodzakelijk. Kinderen mogen vanaf 16 jaar hun dossier inzien. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun dossier met toestemming van hun ouders inzien.

De dossiers worden 15 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers vernietigd.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven