Ga naar content

Welke achternaam krijgt een kind?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig. Dat wil zeggen, eventuele volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Ouders die getrouwd zijn

Volgens de officiële regels moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om de achternaam van hun kind kenbaar te maken. Een schriftelijke verklaring is niet voldoende.
In de praktijk is het vaak zo dat de aangifte van een geboorte door de vader wordt gedaan. Dat is geen probleem als het kind de achternaam van de vader krijgt.

Als het de bedoeling is dat het kind de achternaam van de moeder moet krijgen, dan is het verstandig om al tijdens de zwangerschap samen naar de burgerlijke stand te gaan om de naamkeuze officieel te maken. Doet u dit niet, dan zal het kind dus automatisch de achternaam van de vader krijgen.

Ouders die niet getrouwd zijn

Ook bij ongehuwde ouders bestaat de keuze om het kind de achternaam van de vader of van de moeder te geven. De keuze moet in principe gemaakt worden op het moment dat de vader het kind erkend. Als het de bedoeling is dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moeten beide ouders hier gezamenlijk een verklaring over afleggen. Zonder deze verklaring zal het kind de achternaam van de moeder krijgen.

Alleenstaande ouders

Een niet-gehuwde moeder van een kind dat niet erkend wordt krijgt de achternaam van de moeder.
Maar ook door overlijden van een van de ouders voordat de naamskeuze gemaakt is, kan een eenoudergezin ontstaan. In dat geval kan de achtergebleven ouder bij de burgerlijke stand kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder moet krijgen.

Mieke Kemmers is verbonden aan KemmersRoet Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Wilt u vrijblijvend advies over familierechtelijke kwesties of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op kemmers@kemmersroet.nl.

Terug naar boven