Ga naar content

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer tijdens autorit naar opdrachtgever

Een betontimmerman is in dienst van een landelijk werkend bouwbedrijf en rijdt iedere dag met zijn eigen auto naar Deventer, waar in het kader van een project wordt gewerkt. Daarbij neemt hij ook drie collega’s mee.

Op weg naar Deventer veroorzaakt de werknemer een ongeval waardoor hij en zijn collega’s ernstig gewond raken. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor deze schade. Er volgt een lange gerechtelijke procedure.

De rechter komt tot de conclusie dat er in deze situatie geen sprake is van een geschonden zorgplicht van de werkgever. Het gaat immers om een werknemer die zijn eigen auto bestuurt tijdens een rit van huis naar zijn werkplek.

Dat betekent volgens de rechter niet dat de werkgever niet op een andere grond aansprakelijk kan zijn. In deze situatie was de werknemer min of meer verplicht om met zijn eigen auto het vervoer voor hemzelf en enkele collega’s te verzorgen naar een ver van hun woonplaats verwijderde werkplek.

De rechter vindt dat de werkgever in dit speciale geval dus toch aansprakelijk is voor de schade van de werknemer mede vanwege het feit dat de schade niet door een verzekering wordt gedekt. De grondslag van de aansprakelijkheid was hier dus niet het schenden van een zorgplicht maar zogenoemd ‘goed werkgeverschap’.

Terug naar boven