fbpx
Ga naar content

Letselschade & verzekeringen: Veelgestelde vragen

Het Waarborgfonds fungeert als een vangnet in de WAM. Voor in het verkeer veroorzaakte schades waarvoor geen verzekeraar kan worden aangesproken, kan het Waarborgfonds worden benaderd.

Denk aan de situatie waarin de schadeveroorzakende partij onbekend is gebleven (bijv. bij doorrijden na aanrijding) of gewoon niet verzekerd was.

Bij een sommenverzekering staat van te voren vast in welke gevallen de verzekeraar een van te voren overeengekomen bedrag (de verzekerde som) uitkeert. Er is geen rechtstreeks verband tussen de schade zoals die in werkelijkheid is geleden en de hoogte van de som.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden, ook in die gevallen waarin u zelf geen schuld heeft aan de schade. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om schade die uw kinderen of huisdieren hebben veroorzaakt.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is een aansprakelijheidsverzekering die bijna alle bedrijven of ondernemingen afsluiten. Ook een bedrijf of onderneming kan immers aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld als werkgever bij een arbeidsongeval van een werknemer.

Laedens (Latijn) is een term waarmee in het aansprakelijkheidsrecht de schadetoebrengende partij of dader wordt aangeduid.

Gelaedeerde (Latijn) betekent slachtoffer of benadeelde partij.

WAM is de afkorting van Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. De WAM bepaalt niet in welke gevallen iemand aansprakelijk is voor met zijn motorrijtuig veroorzaakte schade, maar geeft bijzondere regels die de positie van het slachtoffer versterken, zoals een rechtstreeks vorderingsrecht (de zogenaamde directe actie) op de verzekeraar en dwingende voorschriften over wat een WAM-verzekering minimaal moet dekken.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven