Ga naar content

Arbeidsongevallen & beroepsziekten: Tips & Tricks

Communiceer zoveel mogelijk schriftelijk of per mail met uw werkgever over zaken als arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zo kunt u later beter bewijzen dat u bijvoorbeeld al melding heeft gemaakt van een arbeidsongeval of slechte arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Maak foto's van uw werkplek of de plek waar een ongeval heeft plaatsgevonden als dit kan worden gebruikt ter onderbouwing van uw vordering.

Bewaar alle documenten die u van de bedrijfsarts, behandelende artsen etc krijgt. Dit is van belang om later nog te kunnen vaststelen dat u schade heeft geleden in de uitoefening van uw werkzaamheden.

Stel op tijd uw vordering in en laat u daarin adviseren door een advocaat.

Houd een dagboek bij als u het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Door middel van dit dagboek kunt u zo nodig laten bewijzen welke gebeurtenissen zich hebben afgespeeld en op welk moment.

Terug naar boven