fbpx
Ga naar content

Letselschade & kosten: Veelgestelde vragen

Letselschade is een breed begrip. Het is alle schade die voortkomt uit lichamelijk of psychisch letsel door bijvoorbeeld verkeersongevallen, medische fouten of bedrijfsongevallen. Niet alleen de kosten die direct gerelateerd zijn aan uw letsel worden gezien als letselschade. Behalve kosten die u maakt voor bijvoorbeeld operaties en ziekenhuisverblijven vallen ook zaken als misgelopen loon en…

Lees verder

Als er over letselschade voor de rechter moet worden geprocedeerd, kunnen de kosten hoog oplopen als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) of als u geen rechtsbijstandverzekering heeft.

Daar staat tegenover dat als u de zaak wint, de kosten meestal uit een deel schadevergoeding kunnen worden voldaan. Laat u hierover terdege voorlichten door uw advocaat of belangenbehartiger. Als de aansprakelijkheid is erkend, kunnen de kosten van rechtsbijstand voor rekening van de tegenpartij worden gebracht. Let wel: dit betreft alleen de kosten voorafgaand aan een procedure.

Als de rechter u in het gelijk stelt, zal de rechter de tegenpartij (meestal) in de proceskosten veroordelen. Dit gaat om een forfaitair bepaald bedrag dat als regel de werkelijk gemaakte kosten niet zal dekken.

Gefinancierde rechtshulp (toevoeging) is een door de overheid bekostigde voorziening voor rechtsbijstand aan minder-vermogenden. Of u in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en uw vermogen. In alle gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat.

Deze bijdrage is (eveneens) afhankelijk van uw inkomen. Voor letselschade gelden bijzondere subsidies, zoals een bijdrage in de kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek.

Het griffierecht is een heffing (leges) die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vast recht. Het wordt niet geheven in strafzaken. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient.

De griffier zendt hiervoor een rekening. Als het griffierecht niet (tijdig) wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Een ingeschakelde advocaat schiet meestal het griffierecht voor en brengt het vervolgens bij zijn cliënt in rekening. De hoogte van het griffierecht hangt af van de aard en de hoogte van de vordering.

Het is advocaten niet toegestaan diensten aan te bieden op basis van no cure no pay. Het is wel toegestaan om met uw advocaat een lager uurtarief overeen te komen dat op een normale hoogte wordt gebracht als de zaak succesvol afloopt.

Vaak zullen de kosten van uw advocaat voor rekening van de tegenpartij kunnen worden gebracht. Dit is het geval als aansprakelijkheid is erkend (maar over de hoogte van de schade nog overeenstemming moet worden bereikt).

Als het lukt om een letselschade zonder tussenkomst van de rechter af te wikkelen, kunnen alle kosten van uw advocaat voor rekening van de tegenpartij worden gebracht, mist deze kosten redelijk zijn, gelet op de omvang van de schade en het nut van de werkzaamheden.

Is een procedure noodzakelijk, dan draagt u daarvan zelf de kosten, tenzij u een beroep kunt doen op een rechtsbijstandverzekering of een externe financier, dan wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

Overtuig u van tevoren dat het bureau waarmee u in zee wilt gaan is aangesloten bij een organisatie die er toezicht op houdt en waar u met eventuele klachten terecht kunt, bijvoorbeeld een keurmerkorganisatie.

Bedenk daarnaast dat u recht heeft op vergoeding van de kosten van een advocaat als de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend. De doorgaans hoge succesfee die u op grond van een no cure no pay contract verschuldigd kunt raken, is in die situatie teveel geld.

Let ten slotte goed op wáár u voor tekent, speciaal met het oog op de situatie dat u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw zaak en die zou willen overdragen aan een advocaat of andere belangenbehartiger. Veel bureaus zullen u dan alsnog een rekening presenteren.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven