Ga naar content

Letselschade & procederen: Veelgestelde vragen

Dat hangt ervan af. Als uw zaak niet al te ingewikkeld is en u heeft een spoedeisend belang, dan zou een kort geding procedure de meest voor de hand liggende keuze zijn. Bij meer ingewikkelde zaken zult u een uitgebreidere procedure moeten voeren, een zogenaamde bodemprocedure.

Dat is op voorhand niet exact te voorspellen. De totale kosten van een procedure hangen af van het soort procedure en de duur. U moet al gauw op enkele duizenden euro's rekenen.

Als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval betaalt de overheid het grootste deel van de kosten. Als u in de procedure in het gelijk wordt gesteld, kunt u naar verwachting (een deel van) kosten bij de tegenpartij claimen.

Dat hangt af van het soort procedure. Een kort geding procedure (spoedprocedure) neemt ongeveer drie tot zes weken in beslag. Een uitgebreide bodemprocedure duurt zeker enkele maanden, maar kan soms uitlopen dat een jaar of langer.

Terug naar boven