fbpx
Ga naar content

Slachtoffer van een misdrijf: Veelgestelde vragen

Onder bepaalde voorwaarden kan een slachtoffer van een ernstig misdrijf een uitkering ontvangen uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Er moet dan sprake zijn van ernstig geestelijk en/of lichamelijk letsel waarvoor niet op een andere manier, bijvoorbeeld rechtstreeks van de dader, een schadevergoeding kan worden verkregen. De uitkering bedraagt maximaal 22.700 euro voor materiële schade en 9.100 euro voor smartengeld.

In feite biedt voeging in het strafproces u als slachtoffer van een strafbaar feit een eenvoudige mogelijkheid om de door u geleden schade op de dader te verhalen.

Als uw schadeclaim eenvoudig van aard en voldoende onderbouwd is, kan de rechter tegelijk met de veroordeling van de dader een uitspraak doen over de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij.

Als de rechter de vordering te complex of onvoldoende onderbouwd vindt, moet u uw schadeclaim alsnog aan de civiele rechter voorleggen. Voor voeging als benadeelde partij in het strafproces is geen bijstand van een advocaat noodzakelijk en de procedure is kosteloos.

Een procedure voor de civiele rechter is niet kosteloos en bij vorderingen boven de 5.000 euro is procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

In het strafproces tegen de dader kan de rechter overgaan tot het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer.

De schadevergoeding die de dader op grond van de maatregel moet betalen, wordt door het CJIB geïncasseerd en aan het slachtoffer doorbetaald. Het CJIB kan de betaling afdwingen door de dader in hechtenis te nemen.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven