Ga naar content

Arbeidsongevallen & beroepsziekten: Veelgestelde vragen

Een arbeidsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt in de uitoefening van de werkzaamheden. Dat kan zijn een ongeluk met gereedschappen of een machine, het uitglijden over een natte vloer of het vallen van een trap.

Als sprake is van schade en de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor de veiligheid, dan is de werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.

Een beroepsziekte is een ziekte die wordt opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit kan het gevolg zijn van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest, oplosmiddelen of bepaalde verfmiddelen.

Ook RSI en een burn-out vallen onder het begrip beroepsziekte. Als sprake is van schade en de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor de veiligheid, dan is de werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.

Als sprake is van schade opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden, dan is dit zeker het overwegen waard.

Ja, dat is mogelijk. Het is daarom zaak dat u binnen vijf jaar nadat u met de schade bekend bent geworden, aan de werkgever voldoende duidelijk maakt dat u schadevergoeding wenst. Voldoende duidelijk wil in dit verband zeggen dat u de werkgever schriftelijk bericht dat u de verjaring wilt stuiten en dat u al uw rechten wilt voorbehouden.

Let op: na de stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn lopen, van weer vijf jaar. Verjaring wordt ook gestuit door het beginnen van een procedure. Zo lang de procedure loopt, kan de vordering in het geheel niet verjaren.

Terug naar boven