Ga naar content

Overlijdensschade: Tips & Tricks

Niet alleen het weggevallen inkomen van de overledenen doet er toe, maar ook wat hij of zij in natura bijdroeg aan het huishouden, bijvoorbeeld met betrekking tot de opvoeding van de kinderen en huishoudelijk werk. De aansprakelijke partij is gehouden ook voor deze vorm van gemis een vergoeding te betalen.

Het vaststellen van een overlijdensschade is werk voor specialisten. Wendt u daarvoor tot een advocaat. Dat is bij voorkeur een advocaat die is aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten, LSA.

In veel gevallen kunnen de kosten van een advocaat voor rekening van de aansprakelijke partij worden gebracht.

Terug naar boven