Ga naar content

Medische fouten: Veelgestelde vragen

De Geschillencommissie Zorginstellingen geeft relatief snel een bindend advies in relatief eenvoudige zaken. Beide partijen komen bij het aangaan van de procedure overeen dat zij zich bij dit advies zullen neerleggen. De commissie kan tot 5.000 euro schadevergoeding opleggen.

Als u van mening bent dat uw arts een medische fout heeft gemaakt, kunt u hem in persoon aansprakelijk stellen, maar als hij aan een ziekenhuis verbonden is, kunt u uw aansprakelijkstelling ook rechtstreeks aan het ziekenhuis richten.

Als de arts is aangesloten bij een ziekenhuis, kunt u vaak terecht bij de klachtencommissie of een ombudsinstantie van het ziekenhuis. Als het u ook om (een beperkte) schadevergoeding is te doen, kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Zorginstellingen als het ziekenhuis daarbij is aangesloten.

In alle gevallen waarbij u een arts iets verwijt, kunt u (ook) terecht bij het Medisch Tuchtcollege.

Bepaald medisch handelen of nalaten is ‘fout' als de arts of hulpverlener zich niet heeft gedragen zoals een redelijk handelende en redelijke bekwame hulpverlener zich zou moeten gedragen. De maatstaf is dus de bekwame en deskundige collega.

De arts is verplicht u goed te informeren over wat er met u aan de hand is en welke vormen van behandeling mogelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over uw behandeling, maar de arts is ervoor verantwoordelijk dat u over alle relevantie informatie beschikt die nodig is om uw beslissing te maken.

Ja, u heeft altijd recht op inzage in uw eigen medisch dossier, al mogen sommige stukken worden achtergehouden als daarin informatie voorkomt die de persoonlijke levensfeer (‘privacy') van een ander betreft.

Terug naar boven