fbpx
Ga naar content

Medische fouten: Veelgestelde vragen

Als de arts is aangesloten bij een ziekenhuis, kunt u vaak terecht bij de klachtencommissie of een ombudsinstantie van het ziekenhuis. Als het u ook om (een beperkte) schadevergoeding is te doen, kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Zorginstellingen als het ziekenhuis daarbij is aangesloten.

In alle gevallen waarbij u een arts iets verwijt, kunt u (ook) terecht bij het Medisch Tuchtcollege.

De Geschillencommissie Zorginstellingen geeft relatief snel een bindend advies in relatief eenvoudige zaken. Beide partijen komen bij het aangaan van de procedure overeen dat zij zich bij dit advies zullen neerleggen. De commissie kan tot 5.000 euro schadevergoeding opleggen.

Als u van mening bent dat uw arts een medische fout heeft gemaakt, kunt u hem in persoon aansprakelijk stellen, maar als hij aan een ziekenhuis verbonden is, kunt u uw aansprakelijkstelling ook rechtstreeks aan het ziekenhuis richten.

Bepaald medisch handelen of nalaten is ‘fout' als de arts of hulpverlener zich niet heeft gedragen zoals een redelijk handelende en redelijke bekwame hulpverlener zich zou moeten gedragen. De maatstaf is dus de bekwame en deskundige collega.

De arts is verplicht u goed te informeren over wat er met u aan de hand is en welke vormen van behandeling mogelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over uw behandeling, maar de arts is ervoor verantwoordelijk dat u over alle relevantie informatie beschikt die nodig is om uw beslissing te maken.

Ja, u heeft altijd recht op inzage in uw eigen medisch dossier, al mogen sommige stukken worden achtergehouden als daarin informatie voorkomt die de persoonlijke levensfeer (‘privacy') van een ander betreft.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven